Beton towarowy i prefabrykacja

Naszym klientom, producentom betonu i prefabrykatów oferujemy:

  • Popiół lotny do betonu  kategorii  A i B wg PN-EN 450-1 jako dodatek typu II zgodnie z PN-EN 206-1,
  • Kruszywo żużlowe - Piasek żużlowy wg PN-EN 13055-1 „Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i  rzadkiej zaprawy” używanych do wykonywania budynków, dróg i obiektów
  • Piasek żużlowy  wg Aprobaty ITB  AT-15-7214/2015
  • Transport 

 

Branże