ISO

 

Naszą Misją jest działalność produkcyjno-handlowo-usługowa efektywnie łącząca rozwiązania ekologiczne i ekonomiczne w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, polegającą na skojarzeniu rozwoju firmy z poszanowaniem otoczenia społecznego, środowiska naturalnego, uwzględniając stały wzrost zadowolenia naszych Klientów, przestrzegając przy tym zasad bezpieczeństwa i etyki.

PGE Ekoserwis sp. z o.o.  poprzez wysoki poziom bezpieczeństwa i profesjonalną postawę pracowników chce być postrzegana, jako spółka wiarygodna, zasługująca na zaufanie klientów oraz akceptowalna przez lokalną społeczność.

Od roku 2004 Spółka stosuje i stale doskonali certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą EN ISO 9001, Środowiskiem zgodny z normą EN ISO 14001, a od roku 2012 Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) zgodny z normą PN-N 18001.

         

 Spółka w swych celach strategicznych zobowiązuje się do:

  • sprawnego odbioru od klienta i zagospodarowania ubocznych produktów spalania w kierunku produkcji pro-ekologicznych wyrobów, w szczególności dla rynku budowlanego, rolnego i górniczego,
  • realizacji zakontraktowanych usług z najwyższą starannością, uwzględniając przy tym wszelkie aspekty bezpieczeństwa zleconego procesu klienta.

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • zaangażowanie najwyższego kierownictwa na rzecz jakości, środowiska i BHP,
  • dostarczanie usług i produktów przy zachowaniu wymaganych przez klienta parametrów jakościowych w sposób bezpieczny i efektywny ekonomicznie,
  • identyfikację i spełnianie wymagań prawnych, wymagań Grupy i innych wymagań mających zastosowanie do prowadzonej działalności,
  • konsekwentną realizację polityki spółki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, będącej integralną częścią niniejszej polityki,
  • kontrolę i minimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym zapobieganiu zanieczyszczeniom,
  • prowadzenie systematycznych przeglądów i ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełniającego wymagania norm jakości ISO 9001, środowiska ISO 14001 i BHP PN-N-18001,
  • systematyczne identyfikowanie ryzyk, analizowania ich i podejmowania niezbędnych działań zapobiegawczych,
  • podnoszenia kwalifikacji, umiejętności zawodowych i świadomości pracowników oraz aktywne wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

PGE EKOSERWIS