Kodeks Etyki

Naszą Misją jest efektywne łączenie rozwiązań ekologicznych i ekonomicznych, polegających na zapewnieniu kompleksowej obsługi w zakresie zarządzania UPS (ubocznymi produktami Spalania), świadczeniu usług w obszarach pomocniczych dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła oraz dostaw materiałów na bazie UPS, przestrzegąjąc zasad BHP i etyki, działając w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju oraz z poszanowaniem wartości Grupy PGE.

Nasze działania realizujemy w duchu Partnerstwa, Rozwoju i Odpowiedzialności - wartości, na których opiera się nasz Kodeks Etyki.  Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności. Stawiamy na rozwój kompetencji pracowników i wykorzystywanie szans biznesowych, a partnerskie relacje z kontrahentami stawiamy na pierwszym miejscu.

Do przestrzegania Kodeksu zobowiązani są pracownicy Spółki, wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE, w tym kadra kierownicza oraz wszystkie osoby pracujące na rzecz naszej firmy.

Kodeks Etyki PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Priorytetem jest dla nas przejrzystość relacji biznesowych, budowanie współpracy opartej na partnerstwie, szacunku i zaufaniu.

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE określa nasze zasady i minimalne wymagania wobec Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych