Władze spółki

Zarząd spółki:

 

 

Sławomir  Baran – Prezes Zarządu

     
Andrzej Kutrzuba - członek zarządu   Andrzej Kutrzuba – Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny
     
   

 Andrzej Kijanka - Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Magdalena Wyrzykowska-Glezner – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jacek Kawczyński – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Stypułkowski - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Siedziba spółki

Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław
tel.: +48 71 323 88 17, fax: +48 71 323 89 78   


Biuro zarządu

ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybnik
tel.: +48 32 4294 700, fax.+48 32 4294 800, e-mail:

 

PGE EKOSERWIS