Władze spółki

Zarząd spółki:

 

 

Sławomir  Baran – Prezes Zarządu

     
 Artur Zając  

 

Artur Zając – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

     
 Andrzej Kutrzuba - członek zarządu  

 

Andrzej Kutrzuba – Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny

 

Rada Nadzorcza:

Wojciech Heydel – Członek Rady Nadzorczej

Marcel Mašlej – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Chachuła – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Stypułkowski - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Siedziba spółki

Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław
tel.: +48 71 323 88 17, fax: +48 71 323 89 78   


Biuro zarządu

ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybnik
tel.: +48 32 4294 700, fax.+48 32 4294 800, e-mail:

 

PGE EKOSERWIS