czwartek, 07 marzec 2024 10:28

Zmiana w składzie Zarządu

Z dniem 06.03.2024 r. Pan Piotr Żurad przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych PGE Ekoserwis S.A.
wtorek, 20 luty 2024 08:09

Informacja o realizowanej strategii podatkowej PGE Ekoserwis 2022.

Do pobrania: Informacja o realizowanej strategii podatkowej PGE Ekoserwis 2022.
wtorek, 23 styczeń 2024 11:54

Zaproszenie do udziału w cyklu spotkań

„Przydatność popiołu lotnego oraz innych ubocznych produktów spalania (ups-ów) w budownictwie drogowym i kolejowym” – to temat pierwszego z cyklu spotkań, które dla promocji produktów gospodarki obiegu zamkniętego planują wspólnie zorganizować Centrum Badań i Rozwoju GOZ oraz Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Pierwsza sesja warsztatowa…
wtorek, 09 styczeń 2024 09:50

Pierwsze spotkanie Konsorcjum REACH w Centrum BiR GOZ

Po raz pierwszy w Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie odbyły się obrady Rady Konsorcjum REACH. REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę.…
wtorek, 09 styczeń 2024 09:41

PGE Ekoserwis oraz AGH podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze GOZ.

PGE Ekoserwis oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podpisały list intencyjny, dotyczący współpracy w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym. Inicjatywa umożliwi prowadzenie wspólnych projektów badawczych oraz realizację przedsięwzięć, dotyczących zwiększania możliwości zagospodarowania surowców antropogenicznych – głównie ubocznych produktów spalania i…
poniedziałek, 27 listopad 2023 13:25

PGE i PAN z umową o współpracy nad innowacyjnymi projektami w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Centrum Badań i Rozwoju GOZ Grupy PGE oraz nowo otwarte Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Współpraca umożliwi prowadzenie wspólnych projektów badawczych, które przyczynią się do…
poniedziałek, 27 listopad 2023 09:58

Wyróżnienie w kategorii „Produkt wdrożony”

Spółka PGE Ekoserwis S.A. została laureatem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na najlepsze rozwiązanie z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego. Wyróżnienie w kategorii „Produkt wdrożony” zdobyła „Zestalana mieszkanka wypełniająca Geoszyb – stosowana w likwidacji wyrobisk górniczych w procesach przywracania wartości użytkowych terenom zdegradowanych w…
wtorek, 14 listopad 2023 15:29

Ogłoszenie o rozpoznaniu rynku w zakresie popiołów lotnych z Bełchatowa i Turowa

OGŁOSZENIE PGE Ekoserwis S.A. prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie znalezienia potencjalnych odbiorców popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego i zagospodarowania UPS na kolejne lata. W ramach powyższego działania PGE Ekoserwis chce pozyskać dane potwierdzające posiadanie zdolności uczestniczących w rozpoznaniu rynku w zakresie wykazania się niezbędnymi…
wtorek, 14 listopad 2023 15:15

Ogłoszenie o rozpoznaniu rynku w zakresie popiołów lotnych

OGŁOSZENIE PGE Ekoserwis S.A. prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie znalezienia potencjalnych odbiorców popiołów lotnych i zagospodarowania UPS na kolejne lata. W ramach powyższego działania PGE Ekoserwis chce pozyskać dane potwierdzające posiadanie zdolności uczestniczących w rozpoznaniu rynku w zakresie wykazania się niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi doświadczenie, potencjał…
wtorek, 03 październik 2023 10:33

Grupa PGE umacnia się na pozycji lidera Gospodarki Obiegu Zamkniętego w energetyce

W ramach rozwoju segmentu biznesowego dedykowanego Gospodarce Obiegu Zamkniętego, PGE Ekoserwis i jej spółka zależna Epore połączyły swoje zasoby i od teraz będą funkcjonować pod wspólną nazwą – PGE Ekoserwis S.A., tworząc jednocześnie unikatowe kompetencje w branżach energetycznej i budowlanej. Integracja umocniła pozycję Grupy PGE…
Strona 1 z 3
PGE EKOSERWIS