piątek, 12 lipiec 2024 06:52

Ogłoszenie o możliwości zakupu gipsu syntetycznego z EC Wybrzeże

Szanowni Państwo, PGE Ekoserwis S.A. prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie wyłonienia potencjalnych odbiorców gipsu syntetycznego w okresie trzeciego kwartału 2024 r. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie: Złożenie oferty cenowej na wolumen 2 000 Mg +/- 20% (1 część) w cenie FCA za 1Mg. Oferent powinien uwzględnić,…
piątek, 12 lipiec 2024 06:48

Ogłoszenie o możliwości zakupu gipsu syntetycznego z El. Bełchatów

Szanowni Państwo, PGE Ekoserwis S.A. prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie wyłonienia potencjalnych odbiorców gipsu syntetycznego w okresie trzeciego kwartału 2024 r. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie: Złożenie oferty cenowej na wolumen 2 000 Mg +/- 20% (1 część) w cenie FCA za 1Mg. Oferent powinien uwzględnić,…
piątek, 12 lipiec 2024 06:40

Ogłoszenie o możliwości zakupu gipsu syntetycznego z El. Rybnik

Szanowni Państwo, PGE Ekoserwis S.A. prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie wyłonienia potencjalnych odbiorców gipsu syntetycznego w okresie trzeciego kwartału 2024 r. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie: Złożenie oferty cenowej na wolumen 1 000 Mg +/- 20% (1 część) w cenie FCA za 1Mg. Oferent powinien uwzględnić,…
piątek, 12 lipiec 2024 05:52

Ogłoszenie o możliwości zakupu gipsu syntetycznego z El. Nowe Czarnowo

Szanowni Państwo, PGE Ekoserwis S.A. prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie wyłonienia potencjalnych odbiorców gipsu syntetycznego w okresie trzeciego kwartału 2024 r. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie: Złożenie oferty cenowej na wolumen 1 000 Mg +/- 20% (1 część) w cenie FCA za 1Mg. Oferent powinien uwzględnić,…
piątek, 12 lipiec 2024 05:42

Ogłoszenie o możliwości zakupu gipsu syntetycznego z El. Turów

Szanowni Państwo, PGE Ekoserwis S.A. prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie wyłonienia potencjalnych odbiorców gipsu syntetycznego w okresie trzeciego kwartału 2024 r. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie: Złożenie oferty cenowej na wolumen 2 000 Mg +/- 20% (1 część) w cenie FCA za 1Mg. Oferent powinien uwzględnić,…
środa, 10 lipiec 2024 09:38

Ogłoszenie o możliwości zakupu popiołu lotnego wapiennego

Szanowni Państwo, PGE Ekoserwis S.A. prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie wyłonienia potencjalnych odbiorców: popiołu lotnego wapiennego o statusie produktu ubocznego ze spalania węgla brunatnego Hydraulicznego Spoiwa Drogowego Solitex U, popiołów lotnych wapiennych do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym o nazwie handlowej Epo – Grunt. w okresie…
środa, 10 lipiec 2024 09:34

Ogłoszenie o możliwości zakupu popiołu lotnego z Bełchatowa

Szanowni Państwo, PGE Ekoserwis S.A. prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie wyłonienia potencjalnych odbiorców popiołu lotnego wapiennego o statusie odpadu 10 01 02 w okresie od lipca 2024 r. do końca września 2024 r. W ramach powyższego działania na obecnym etapie, PGE Ekoserwis chce pozyskać dane…
środa, 10 lipiec 2024 08:15

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu

Szanowni Państwo, Rada Nadzorcza Spółki PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie uchwały nr 3 /I I /2024 z dnia 09.07.2024 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki. Więcej: Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu Załącznik nr 1 do Ogłoszenia…
środa, 10 lipiec 2024 06:04

Zmiana w składzie Zarządu

Z dniem 09.07.2024 r. Pan Andrzej Kijanka przestał pełnić funkcję Członka Zarządu PGE Ekoserwis S.A.
poniedziałek, 08 lipiec 2024 06:07

Ogłoszenie o możliwości zakupu popiołu lotnego kat.A

Szanowni Państwo,PGE Ekoserwis S.A. prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie wyłonienia potencjalnych odbiorców popiołu lotnego do betonu kat. A w okresie trzeciego kwartału 2024 r.Potwierdzeniem złożenia oferty będzie: Złożenie oferty cenowej na wolumen 1 500 Mg +/- 20% (1 część ) w cenie FCA za 1Mg.…
Strona 1 z 4
PGE EKOSERWIS