Konferencja Popioły z Energetyki

W dniach 16-18 października 2018 odbędzie się już po raz 25 Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki” organizowana przez Polską Unię Ubocznych Produktów Spalania. Patronaty honorowe nad konferencją objęły Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Nasza firma będzie w tym roku Głównym Partnerem Konferencji, a nasi przedstawiciele wezmą czynny udział poprzez uczestnictwo w panelach dyskusyjnych i prezen-towanie w trakcie spotkania naszych osiągnięć w formie prezentacji.
Konferencja ta kojarzy energetykę i naukę z praktyką biznesową. Poszukiwanie przez praktyków wspólnie z naukowcami recept i rozwiązań kosztowo efektywnych dla dynamicznego wzrostu rynków Ubocznych Produktów Spalania (UPS) jest szansą, jaką energetyka winna przekuć na swój sukces, a dokumenty rządowe jak Strategia Zrównoważonego Rozwoju i dedykowana jej Mapa Drogowa może już wkrótce stać się motywacją dla wskazywania polskiego modelu w tym obszarze. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i jej wymagania zdefiniować mogą już niedługo nowe wyzwania dla wytwórców i firm zagospodarowujących UPS-y.

Czytany 1064 razy
PGE EKOSERWIS