PGE EKOSERWIS GŁÓWNYM PARTNEREM XXVI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „POPIOŁY Z ENERGETYKI”

W dniach 8 - 10 października  br. odbyła się XXVI Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki” organizowana przez Polską Unię Ubocznych Produktów Spalania.  Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Środowiska. Natomiast PGE Ekoserwis został Głównym Partnerem Konferencji. Trzydniowa konferencja jest największym wydarzeniem branżowym w Polsce. Jej głównym celem jest poszukiwanie i formułowanie konkretnych propozycji oraz nowych koncepcji i rozwiązań, prowadzących do efektywnego wytwarzania i zagospodarowania UPS w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tegoroczna Konferencja koncentrowała się na: poszukiwaniach nowych atutów UPS-ów dla gospodarki i energetyki, praktyce i strategii dla gospodarczego wykorzystania UPS-ów, innowacjach oraz technologiach, projektach infrastrukturalnych – perspektywie dla UPS-ów w zastosowaniach inżynieryjnych jak również istotnych uwarunkowaniach formalno-środowiskowych. Szczególną uwagę poświęcono aspektom dotyczącym ochrony środowiska i klimatu poprzez oszczędności emisji CO2 oraz surowców naturalnych. Podkreślono istotę działań w kierunku jednoczenia wysiłków i koordynacji zadań wszystkich zaangażowanych stron w celu uzyskania znaczącego potencjału dla wdrożenia kluczowych regulacji promujących ideę „Pierwszeństwo dla Wtórnych”.

Czytany 1000 razy
PGE EKOSERWIS