Informacja o przekształceniu spółki

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w dniu 05.02.2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki PGE Ekoserwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę PGE Ekoserwis Spółka Akcyjna.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000879423).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. PGE Ekoserwis Spółka Akcyjna przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki PGE Ekoserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aktualne dane spółki:

PGE Ekoserwis Spółka Akcyjna

Pl. Staszica 30,

50-222 Wrocław

NIP        8971006564
Regon   930450074
KRS       0000879423  

Adres korespondencyjny:

PGE Ekoserwis Spółka Akcyjna, ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybnik.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Czytany 2060 razy
PGE EKOSERWIS