Nasz przedstawiciel w zarządzie europejskiego stowarzyszenia ECOBA

Po raz pierwszy od dziesięciu lat do zarządu European Coal Combustion Products Association ECOBA został wybrany przedstawiciel Polski. Został nim Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis.
 

- Stowarzyszenie ECOBA aktywnie uczestniczy w procesie transformacji energetyki oraz przemysłu budowlanego w kierunku neutralności klimatycznej. Sektor Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest ważnym elementem tego procesu. Możliwość zaangażowania się PGE w proces decyzyjny na poziomie zarządu ECOBA oraz obecność polskiego głosu na jego forum umożliwi skuteczniejsze przedstawianie na poziomie europejskim interesów polskiej energetyki i firm z obszaru gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania  – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA.

- ECOBA  jest szczególnie zaangażowana w transformację energetyki i budownictwa w kierunku bezemisyjnym i sprzyjać będzie większemu wykorzystaniu antropologicznych surowców wtórnych. To bardzo ważny kierunek dla naszej spółki i szansa, którą we współpracy z ECOBA chcemy dobrze wykorzystać – mówi  Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis.

Nasza Grupa w swojej strategii jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jedynym z ważniejszych elementów osiągnięcia tego celu jest wdrożenie zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego we wszystkich obszarach działalności naszej Grupy. W tym celu zintegrowaliśmy wyspecjalizowane spółki w specjalnym segmencie biznesowym, tworząc unikalne kompetencje w tym obszarze.

PGE Ekoserwis, który jest liderem Segmentu GOZ już dziś zagospodarowuje blisko 7 mln ton rocznie odpadów i produktów ubocznych z energetyki, wykorzystując je w wielu kierunkach gospodarczych, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa czy rolnictwo. Spółka buduje również specjalistyczne Centrum Badań i Rozwoju GOZ, którego zadaniem będzie opracowywanie m.in. technologii recyklingu i odzysku surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Strategia i działania segmentu Gospodarki Obiegu Zamkniętego są odpowiedzią na wyzwania polskiej gospodarki zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i w najbliższych latach jako istotny element w procesach transformacji. Dlatego obecność polskiego przedstawiciela w Zarządzie ECOBA dawać będzie dodatkowy napęd do wdrażania zasad zgodnych z ideą GOZ w Polsce.

Stowarzyszenie ECOBA zostało założone w 1990 roku przez europejskich producentów energii w celu zapewnienia pełnego, korzystnego i wysokiej jakości wykorzystania wszystkich ubocznych produktów spalania. W tym celu ECOBA jest aktywna w opracowywaniu norm europejskich i jest reprezentowana w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN). ECOBA propaguje prośrodowiskowe podejście, że popioły, żużle i produkty odsiarczania spalin wytwarzane w elektrowniach węglowych są cennymi surowcami i materiałami budowlanymi, które można wykorzystać na różne, przyjazne dla środowiska sposoby. Zadaniem ECOBA jest wdrażanie tego przesłania, zwłaszcza wśród instytucji legislacyjnych i normalizacyjnych, a także informowanie o ekonomicznych i ekologicznych korzyściach z gospodarczego wykorzystania UPS-ów. Wiodącą rolą ECOBA jest budowanie symbiozy między energetyką i budownictwem w celu efektywnego wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Czytany 419 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 listopad 2022 12:59
PGE EKOSERWIS