Wyróżnienie w kategorii „Produkt wdrożony”

Spółka PGE Ekoserwis S.A. została  laureatem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na najlepsze rozwiązanie z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego. Wyróżnienie w kategorii „Produkt wdrożony” zdobyła „Zestalana mieszkanka wypełniająca Geoszyb – stosowana w likwidacji wyrobisk górniczych w procesach przywracania wartości użytkowych terenom zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej”. Wyróżnienie odebrał prezes PGE Ekoserwis Lech Sekyra. Tym samym potwierdziliśmy swoją rolę lidera obszaru GOZ w energetyce. Za wyróżnione rozwiązanie Spółka PGE Ekoserwis S.A. otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 20 000 zł, która została sfinansowana została ze środków poddziałania 2.4.1. POIR „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”Konkurs PARP popularyzuje najlepsze rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego – w zakresie produktów i modeli biznesowych ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

Geoszyb to innowacyjne rozwiązanie produktowe stosowane w przywracaniu wartości użytkowych terenom pogórniczym i poprzemysłowym. Do produkcji mieszanki Geoszyb wykorzystuje się m.in. kruszywo powstające w trakcie procesu odzysku węgla z hałd pogórniczych oraz popioły lotne ze spalania węgla w energetyce.

- Opracowana przez nas wspólnie z przedstawicielami nauki technologia oraz dedykowany jej produkt o nazwie Geoszyb, są obecnie najbardziej skutecznym sposobem likwidacji nieczynnych szybów kopalnianych dającym stabilność, trwałość i wieloletnie bezpieczeństwo. Oferowane przez PGE Ekoserwis rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo ludziom i ich majątkowi, ale także jest korzystne dla środowiska – informuje prezes Lech Sekyra.

 Na uwagę zasługuje fakt, że kruszywo, które jest stosowane do produkcji mieszanki Geoszyb i wykorzystywane do likwidacji wyrobisk górniczych, trafia niejako „z powrotem do miejsca, z którego zostało wydobyte”. Tak zorganizowany proces domyka pętlę obiegu materiałów i prowadzi do przywrócenia wartości użytkowych terenom zdegradowanym w wyniku działalności przemysłowej. Można je później wykorzystywać na przykład na cele inwestycyjne. Produkcja i stosowanie mieszanki Geoszyb umożliwia nie tylko wykorzystywanie potencjału gospodarczego ubocznych materiałów z energetycznego spalania paliw (popioły) oraz ubocznych produktów wydobycia (z hałd), ale jest również kompleksowym rozwiązaniem stanowiącym połączenie innowacji produktowej (innowacyjna mieszanka wypełniająca) i procesowej, ponieważ produkcja mieszanki odbywa się w miejscu jej aplikacji. Jej stosowanie pozwala przede wszystkim przywracać wartości użytkowe terenom, ale pomaga także usuwać zagrożenia stwarzane przez  szyby pokopalniane. Wykorzystywanie Geoszybu to praktyka doskonale ilustrująca działanie w myśl zasady „pierwszeństwo dla surowców wtórnych”, dodatkowo minimalizująca powstawanie odpadów oraz optymalizująca redukcję odpadów już wcześniej powstałych. Produkt domyka także obieg wykorzystywanych zasobów i zmniejsza emisję CO2 wynikającą z zastosowania surowców naturalnych.

 Zgłoszone do udziału w konkursie przez PGE Ekoserwis rozwiązanie jest innowacyjne na poziomie krajowym. Technologia została już wykorzystana w likwidacji kilku szybów. Co ciekawe, istnieje potencjał do rozszerzenia tej technologii na państwa ościenne – takie jak np. Czechy i Słowacja.

 
 
Czytany 232 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 28 listopad 2023 06:48
PGE EKOSERWIS