Adres Biura Zarządu oraz redakcji Biuletynu Informacji Publicznej:

PGE Ekoserwis S.A.
ul. Podmiejska 119a
44-207 Rybnik
tel. +48 32 4294 700
e-mail:
www.pgeekoserwis.pl

Osoba redagująca Biuletyn Informacji Publicznej:

Marlena Kamińska

tel. 885 22 44 16

FORMA PRAWNA

PGE Ekoserwis S.A. jest spółką akcyjną wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

KRS: 0000879423,

NIP: 897-100-65-64, BDO: 000000725,

Kapitał Zakładowy: 46 875 000,00 zł

Konto Bankowe: Bank Pekao S.A., nr 59 1240 3464 1111 0010 5503 7360,