czwartek, 03 luty 2022 09:23

Status Prawny

Napisane przez

PGE Ekoserwis jest spółka akcyjną, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,

KRS: 0000879423, NIP: 897-100-65-64, BDO: 000000725, Kapitał Zakładowy: 46 875 000,00 zł

 

Ostatnio zmieniany piątek, 04 luty 2022 09:50
BIP