Cementownie

Naszym klientom, producentom cementu  oferujemy:

  • Popiół lotny do betonu kategorii  A  wg PN-EN 450-1 do produkcji cementów portlandzkich wieloskładnikowych
  • Gips – jako składnik drugorzędny  cementu, regulator czasu wiązania
  • Transport
Branże