Górnictwo

Wspólnie z Akademią Górniczo – Hutniczą, Politechniką Śląską oraz Głównym Instytutem Górnictwa pracowaliśmy nad recepturami oraz zastosowaniem  naszych produktów w kopalniach. Obecnie w ofercie dla branży górniczej posiadamy:

Branże