KONTAKT

PGE Ekoserwis S.A.
KRS 0000879423
BDO: 000000725
REGON 930450074
NIP: 897-10-06-564
Kapitał zakładowy  46.875.000,00 zł. wpłacony w całości

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto Bankowe:
Bank PEKAO SA 59 1240 3464 1111 0010 5503 7360

Siedziba Spółki: Wrocław 50-222, Pl. Staszica 30, tel. +48 71 323 88 17

Biuro Zarządu: Rybnik 44-207, ul. Podmiejska 119a, +48 32 4294 700, e-mail:

Oddziały:

PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 1 w Bełchatowie
NIP 1050003857
REGON 93045007400046
97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 73
tel. +48 44 735 45 48

PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 2 w Bogatyni
NIP 1010010408
REGON 93045007400053
59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7
tel. +48 75 772 36 01

PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 3 w Opolu
NIP 2010001433
REGON 93045007400039
45-920 Opole, teren Elektrowni Opole, Budynek nr 96, ul. Elektrowniana 25
Lokalizacja w Opolu: tel. +48 77 423 53 96 , +48 77 423 53 91
Lokalizacja w Nowym Czarnowie: tel. +48 91 316 59 27, +48 91 822 59 27

Centrum Badań i Rozwoju GOZ - Dział Laboratoriów
tel. 44 73 95 718  

Zakłady Produkcyjne, sprzedaż:

Punkty odbioru:

 

 

 
PGE EKOSERWIS