KONTAKT

PGE Ekoserwis S.A.
KRS 0000879423
BDO: 000000725
REGON 930450074
NIP: 897-10-06-564
Kapitał zakładowy  46.875.000,00 zł. wpłacony w całości

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto Bankowe:
Bank PEKAO SA 59 1240 3464 1111 0010 5503 7360

 

Siedziba Spółki: Wrocław 50-222, Pl. Staszica 30, tel. +48 71 323 88 17

Biuro Zarządu: Rybnik 44-207, ul. Podmiejska 119a, +48 32 4294 700, e-mail:

Zakłady Produkcyjne, sprzedaż:

Punkty odbioru:

 

 

Place filter

 

Siedziba i zarząd

kliknij w marker na mapie

 

 Zakłady produkcyjne

kliknij w marker na mapie

   
PGE EKOSERWIS