Gdańsk

nasze produkty popiół lotny i kruszywa żużlowe, piasek żużlowy można odbierać w elektrociepłowni w Gdański

Nasze produkty można odbierać na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże,  przy ul. Swojskiej 9a w Gdańsku.

Oferowane w tej lokalizacji produkty:

Sprzedaż:
 
Michał Kutyłowski - tel: +48 722 030 025, e-mail:
Agata Królicka - tel. +48 885 339 865, e-mail:
PGE EKOSERWIS