Rybnik

Zakład produkcyjny w Rybniku zajmuje się produkcją i sprzedażą alternatywnych do naturalnych kruszyw i spoiw drogowych i górniczych luzem oraz workowanych.

Na terenie zakładu pracują  4  stacjonarne instalacje produkcyjne:

  • 2 Instalacje do produkcji  podbudów drogowych (w tym jedna zlokalizowana na terenie PGE Energia Ciepła S.A oddział w Rybniku)
    o łącznej wydajności ok. 280  t/h,  pozwalające na załadunek od 11 do 12 samochodów samowyładowczych ,,wanien”  o masie 25 t w ciągu godziny.
  • Instalacja do produkcji  spoiw drogowych i górniczych luzem (zlokalizowana na terenie PGE Energia Ciepła S.A oddział w Rybniku) wyposażona w dwa niezależne węzły do wytwarzania hydraulicznych spoiw drogowych i górniczych. Urządzenia instalacji zostały tak dobrane, aby każdy z węzłów mógł pracować z wydajnością ok. 45 t/h. Rzeczywista wydajność instalacji technologicznej jest uzależniona od ilości i rodzaju zastosowanych surowców.
  • Mieszalnia spoiw górniczych i zapraw budowlanych workowanych o wydajności  od 16 t/h do 20 t/h spaletyzowanych worków w zależności od pakowanego produktu.

Bezpośrednio z linii produkcyjnej materiały trafiają do klienta w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie pisemnie złożonego zamówienia oraz dokonanej przedpłaty. Stali klienci korzystają z wydłużonych terminów płatności.

Zakład produkcyjny w Rybniku oferuje produkty:

 Kompleksowa obsługa klienta zapewnia możliwość skorzystania ze specjalistycznego transportu materiałów do miejsca przeznaczenia ciągnikami siodłowymi w zestawach z naczepami typu silos o pojemności od 37 m3 do 45 m3 i ładowności max. do 27 ton oraz naczepami  typu wywrotka o pojemności od 36 m 3 do 40 m3 i ładowności max. do 26 ton. Większość  taboru posiada klasę emisji spalin EURO 5.

Instalacja do produkcji ekopodbudów i ekostabilizacji
Instalacja spoiw workowanych
Instalacja do produkcji spoiw workowanych
Instalacja do wytwarzania kruszyw żużlowych
Instalacja do wytwarzania spoiw luzem

 

Zakład Produkcyjny w Rybniku:

ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybnik, 

Kierownik Produkcji:
Marian Czerner   tel.: +48 32 4294 746,  509 987 456 e-mail:

Starszy Mistrz Produkcji:
Zdzisław Szewczyk   tel: +48 32 4294 775,  510 078 810,  e-mail:


Sprzedaż:

Popiół lotny:
Sebastian Bochenek -  tel. +48 32 4294 747 kom +48 516 781 770,  e-mail:
Dorota Morgała - tel.  +48 32 429 4829, kom: 721 211 931, email:

Ekopodbudowy, Ekostabilizacje, Kruszywa i spoiwa drogowe:
Jacek Zyśk - tel. +48 32 4294 796, kom. +48 691 200 082, e-mail:

Mineralne Spoiwa Górnicze:
Michał Chłap -  kom +48 502 398 682,  e-mail:

Gips:                                        
Dorota Morgała - tel.  +48 32 429 4829, kom: 721 211 931, e-mail:
Krzysztof Pawera -  tel. +48 32 4294 719,  kom +48 502 427 765, e-mail:

PGE EKOSERWIS