poniedziałek, 08 luty 2021 10:32

Informacja o przekształceniu spółki

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w dniu 05.02.2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki PGE Ekoserwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę PGE Ekoserwis Spółka Akcyjna.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000879423).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. PGE Ekoserwis Spółka Akcyjna przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki PGE Ekoserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aktualne dane spółki:

PGE Ekoserwis Spółka Akcyjna

Pl. Staszica 30,

50-222 Wrocław

NIP        8971006564
Regon   930450074
KRS       0000879423  

Adres korespondencyjny:

PGE Ekoserwis Spółka Akcyjna, ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybnik.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

środa, 09 grudzień 2020 09:45

Oferta pracy - Menadżer produktu ds. popiołu i gipsu_Region Południe-Bełchatów

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Menadżer produktu ds. popiołu i gipsu_Region Południe-Bełchatów

 

więcej .....

Zainteresowanych PGE Ekoserwis sp. z o.o. , 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 119a, lub na adres email: z dopiskiem „Menadżer produktu ds. popiołu i gipsu_Region Południe-Bełchatów”

piątek, 30 październik 2020 12:15

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na kandydatów do Zarządu

RADA NADZORCZA
 PGE Ekoserwis sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu

działając na podstawie Uchwały nr 47/2020 z dnia 30 października 2020 roku, w związku z prowadzonym procesem przekształcenia spółki PGE Ekoserwis sp. z o.o. w spółkę akcyjną, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na następujących kandydatów na Członków Zarządu spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia PGE Ekoserwis sp. z o.o. w spółkę akcyjną (dalej: „Spółka”):

  1. Prezes Zarządu,
  2. Wiceprezes Zarządu ds. finansowych,
  3. Członek Zarządu,
    (dalej: „Członek Zarządu Spółki”).

Otwórz pełny tekst ogłoszenia

piątek, 30 październik 2020 07:46

Ogłoszenie o sprzedaży

PGE Ekoserwis Sp. z o.o., z siedzibą Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław (adres do korespondencji: Podmiejska 119A, 44-207 Rybnik), działając zgodnie z obowiązującą w Grupie Kapitałowej procedurą, informuje  o posiadanych, następujących, używanych składnikach majątkowych, przeznaczonych do zbycia:

 

Podane ceny są cenami netto.
Istnieje możliwość nabycia dowolnej ilości szt. z dowolnej pozycji z powyższej tabeli.
W przypadku zainteresowania zakupem w/w środków prosimy o kontakt, w terminie 7 dni roboczych od daty publikacji ogłoszenia.

Mirosław Serwata:

Andrzej Piecha:

 

Strona 1 z 9
PGE EKOSERWIS