Klauzule informacyjne

Jednym z podstawowych praw wynikających z RODO jest prawo do wiedzy o tym, co dzieje się z naszymi danymi osobowymi – jakie dane są gromadzone, w jaki celu są przetwarzane, przez jaki czas będziemy w posiadaniu tych danych, kto jeszcze może mieć do nich dostęp, a przede wszystkim jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Szanując Państwa prawo do informacji przekazujemy poniżej klauzule informacyjne dla osób, których dane przetwarzamy.

W celu zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych przez inne niż PGE Ekoserwis S.A. spółki Grupy Kapitałowej zapraszamy na ich strony internetowe lub prosimy o kontakt z odpowiednim Inspektorem Ochrony Danych.

Dokumenty do pobrania:

- Klauzula informacyjna korespondencja z PGE Ekoserwis S.A.
- Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PGE Ekoserwis S.A.
- Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kontrahenta
- Klauzula informacyjna dla osoby wskazanej przez kontrahenta do realizacji umowy z PGE Ekoserwis S.A.
- Klauzula informacyjna dla podmiotów rejestrujących sie w Systemie Zakupowym GK PGE S.A.
- Klauzula informacyjna dla wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej z PGE Ekoserwis S.A.
- Klauzula informacyjna zgłoszenia niezgodności - uczciwy biznes
- Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań zakupowych i osób wskazanych do kontaktu
- Klauzula informacyjna dla kontrahenta do realizacji umowy z PGE Ekoserwis S.A.
- Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
- Klauzula informacyjna dla Pracownika PGE Ekoserwis