Beton towarowy

PGE Ekoserwis oferuje pełną gamę betonów towarowych różnych klas i konsystencji. Wysokowydajne urządzenia wykorzystywane do produkcji betonu  mają charakter uniwersalny dzięki czemu mogą zmieniać recepturę i dopasowywać ją do wymagań klienta.

Nasz beton jest zgodny z PN-EN 206-1:2003 i produkowany:

 • w klasach wytrzymałości: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50
 • w klasach konsystencji (wg metody opadu stożka w mm): S1 (od 10 do 40), S2 (od 50 do 90), S3 (od 100 do 150), S4 (od 160 do 210), S5 (powyżej 200)

Beton towarowy zgodny z PN-88/B-06250 produkowany jest w klasach:

B7.5, B10, B12.5, B15, B20, B25, B30, B35, B37, B40, B45 B50

oraz o konsystencjach: K-1 (wilgotna), K-2 (gęstoplastyczna), K-3 (plastyczna), K-4 (półciekła)

 Oferta firmy w zakresie betonów:

 • Beton zwykły

Beton towarowy o gęstości w stanie suchym od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3, który najczęściej wykonywany jest na kruszywie żwirowym. Szeroko stosowany w budownictwie przy realizacji elementów nie podlegających obliczeniom statycznym, jako beton wyrównawczy, spadkowy i wypełniający.

 • Beton lekki

Beton lekki o gęstości w stanie suchym od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Wykonywany na kruszywie lekkim (keramzyt, pollytag).

 • Beton ciężki

Beton ciężki o gęstości w stanie suchym większej od 2600kg/m3. Wykonywany z kruszyw ciężkich minerałów lub z rud żelaza (magnetyt, baryt, hematyt itp.).

 • Chudy beton drogowy mix 6,0-9,0 MPa

Chudy beton drogowy MIX jest doskonałym materiałem znajdującym zastosowanie w budownictwie drogowym do wykonania ulepszenia podłoża gruntowego, zgodnie z normą PN-S -96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.Wymagania i badania.
Dzięki zastosowaniu domieszek napowietrzających ma podwyższone parametry w zakresie mrozoodporności zyskał niezwykle szerokie zastosowanie – zarówno w inżynierii komunikacyjnej, jak i budownictwie ogólnym.

 • Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny przeznaczony jest do wykonywania monolitycznych elementów obiektów budowlanych. Klasę betonu oraz parametry określa projektant.

 • Beton posadzkowy

Przeznaczony do wykonywania posadzek w budownictwie przemysłowym lub mieszkaniowym. Beton posadzkowy najczęściej produkowany jest z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego (stalowego lub polipropylenowego).

 • Beton mostowy

Beton mostowy przeznaczony do wykonywania konstrukcji mostowych. Charakteryzuje się określonymi właściwościami w zakresie trwałości konstrukcji. Parametry betonu mostowego określone są w specyfikacji betonu, która jest częścią dokumentacji projektowej.

 • Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny jest przeznaczony do wykonywania konstrukcji szczególnie narażonych na oddziaływanie wody takich jak zbiorniki, jazy, śluzy itp.

 • Beton kontraktowy

Znajduje zastosowanie przy budowie ścian szczelinowych oraz pali fundamentowych.Charakteryzuje się dużą ciekłością i dobrą urabialnością.

 • Beton samozagęszczalny scc

Beton samozagęszczalny charakteryzuje się płynną konsystencją, zagęszczenie i odpowietrzenie mieszanki betonowej następuje pod własnym ciężarem, bez użycia urządzeń wibrujących.

 • Beton architektoniczny fasadowy

Beton architektoniczny służy do wykonywania powierzchni betonowej o zdefiniowanych wymaganiach pod względem wyglądu. Stosując beton architektoniczny uzyskujemy gładką powierzchnię i utrzymanie parametrów trwałości i wytrzymałości. Powierzchnia pokryta betonem fasadowym nie wymaga pokrycia warstwą tynku ani innym materiałem wykończeniowym.

Beton architektoniczny jest produkowany ze specjalnie dobranych drobnoziarnistych kruszyw, cementu oraz domieszek modyfikujących - plastyfikatorów, charakteryzuje go niska nasiąkliwość.

Betony, które dostarczamy naszym Klientom (dystrybuując go na terenie Kamienia ale i w obszarze innych miast) w całości odpowiada kryteriom przedstawionym przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Betony towarowe produkowane są w  Zakładzie Produkcyjnym w Kamieniu k. Długołęki o wydajności 80 m3/godz.

Nasi Klienci mogą liczyć na bezpłatne doradztwo technologiczne oraz wskazówki związane z prawidłowym wbudowaniem i pielęgnacją betonu. Na wszystkie rodzaje betonów towarowych posiadamy Deklaracje Zgodności oraz Świadectwa Jakości a nad prawidłową jakością betonów czuwa na bieżąco nasze laboratorium Nasza kompleksowa obsługa klienta zapewnia możliwość skorzystania ze specjalistycznego transportu betonu oraz pompowania.

 

Mieszanka betonowa - Karta Charakterystyki

 

ZAMÓWIENIE - pobierz druk               Ogólne Warunki Sprzedaży

Sprzedaż betonu:

ZP Kamień k / Długołęki:

Kamil Suchocki - kom: + 48 601 880 893, e-mail:

PGE EKOSERWIS