Gips

Gips syntetyczny powstaje w wyniku odsiarczania spalin przemysłowych. Instalacje wykorzystywane podczas tego procesu pozwalają na związanie dużych ilości dwutlenku siarki przy całkowitym wykorzystaniu środka sorpcyjnego. Uzyskany w tej metodzie gips jest dobrym substytutem gipsu naturalnego, większość składników substancji (99%) to związki identyczne z substancjami mineralnymi pochodzenia naturalnego.

Jest materiałem, który może być przeznaczony dla potrzeb przemysłu gipsowych materiałów budowlanych, do przemysłu cementowego jako regulator czasu wiązania cementu oraz przemysłu betonów komórkowych - do aktywacji procesu twardnienia.

Wysoka zawartość  CaS04 • 2H20 predysponuje materiał do zastosowania tam gdzie produkowane są budowlane wyroby gipsowe, gipsowe wyprawy tynkarske do nakładania ręcznego i maszynowego oraz masy szpachlowe i klej gipsowy.

Szeroka gama tego rodzaju wyrobów cieszy się dobrym powodzeniem na rynku materiałów budowlanych.

GIPS nie jest toksyczny dla środowiska, nie jest mobilny, nie ulega rozkładowi, nie ulega biodegradacji, nie ulega biokumulacji, jest stabilny w szerokim zakresie warunków – nie powoduje niebezpiecznych reakcji w czasie ogrzewania wydziela wodę krystaliczną, a w temp. 1000oC wydziela trójtlenek siarki.

Wyniki badania promieniotwórczości naturalnej gipsu syntetycznego stwierdzają, że materiał ten z punktu widzenia ochrony radiologicznej może być stosowany do produkcji materiałów budowlanych wykorzystywanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego.

 

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                   Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż:

Punkt odbioru Rybnik, PGE Polska o/Rybnik, ul. Podmiejska 1,
Punkt odbioru Kraków, PGE Polska o/Kraków, ul. Ciepłownicza 1: 
Punkt odbioru Opole, Elektrowniana 25, PGE GiEK S.A.                           
Krzysztof Pawera -
tel. +48 502 427 765, e-mail:

Punkt odbioru Wrocław, Port Miejski, teren Kogeneracji, ul. Kleczkowska 52
Punkt odbioru Bogatynia, Młodych Energetyków 12, PGE GiEK S.A.
Nowe Czarnowo, Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina, PGE GiEK S.A. Zespół Elektrociepłowni Dolna Odra                     
Waldemar Żelazowski
- tel. +48 605 434 370  e-mail:
Agata Królicka tel. +48 885 339 865, e-mail:

Punkt odbioru Gdańsk, PGE Polska O/Gdańsk, ul. Swojska 9a,
Punkt odbioru Gdynia, PGE Polska O/Gdynia, ul. Pucka 118,
Michał Kutyłowski - tel: +48 722 030 025, e-mail:
Agata Królicka tel. +48 885 339 865, e-mail:

Punkt odbioru Bełchatów:
Marcin Gałwa
– tel.+48  692 437 823, e-mail:
Jarosław Nowacki
– tel. +48 887 884 429, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw)
ZP Rybnik  - tel. +48 32 4294 726
ZP Kamień - tel. +48 512 754 205
Punkt odbioru w Gdańsku, Gdyni i Toruniu - tel. +48 515 197 505
e-mail:

PGE EKOSERWIS