GEOSZYB

Mieszanka GEOSZYB może być stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Mieszanka GEOSZYB przeznaczona jest przede wszystkim do wypełniania (podsadzania) wyrobisk szybowych lub pustek powstałych na powierzchni w wyniku eksploatacji podziemnej.

Zestalana mieszanka wypełniająca GEOSZYB kl. 1.0, 4.5 i 7.5 jest mieszaniną spoiwa hydraulicznego i kruszywa o uziarnieniu ciągłym, produkowanego z lupka przywęglowego nieprzepalonego.

 

    Folder Mineralne Spoiwa Górnicze

 

W zależności od składu (zawartości spoiwa) wyróżnia się trzy klasy mieszanki GEOSZYB:

  • GEOSZYB klasy 1.0 - mieszanka 0/31,5 mm łupka powęglowego oraz spoiwa o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach sezonowania nie mniejszej niż 1 MPa;
  • GEOSZYB klasy 4.5 - mieszanka 0/31,5 mm lupka powęglowego oraz spoiwa o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach sezonowania nie mniejszej niż 4,5 MPa;
  • GEOSZYB klasy 7.5 - mieszanka 0/31,5 mm łupka powęglowego oraz spoiwa o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach sezonowania nie mniejszej niż 7,5 MPa;

 

Zróżnicowanie klasowe mieszanki GEOSZYB pozwala na taki dobór jej parametrów  do potrzeb projektowych, który zapewnia bezpieczeństwo konstrukcji oraz pozwala na optymalizację ekonomiki przedsięwzięcia.

Mieszanka GEOSZYB wytwarzana jest w urządzeniu mobilnym w miejscach wg zapotrzebowania. Dodawane spoiwo ma charakter hydrauliczny i jest nietoksyczne i niepalne.

Mieszanka produkowana jest luzem zgodnie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP.

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                   Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny:
Piotr Pierzyna - tel. +48 509 679 844, e-mail:

Sprzedaż :
Michał Chłap - kom: +48 502 398 682, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (faktury, płatności):
tel. +48 32 429 47 68, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw):
luzem tel: +48 502 292 380
workowane tel: +48 503 316 460
e-mail:

 

PGE EKOSERWIS