Spoiwa wypełniająco - konstrukcyjne

Spoiwa hydrauliczne,  przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Spoiwa są produkowane zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004.

   Folder Mineralne Spoiwa Górnicze

Stosowane m.in. do:

 • torkretowania,
 • wykonywania pasów podporowo-izolacyjnych,
 • budowy korków izolacyjnych,
 • wykładki mechanicznej,
 • likwidacji i uszczelniania pustek w górotworze,
 • likwidacji wszelkiego rodzaju wyrobisk oraz pustek w górotworze,
 • likwidacji pustek płytko zalegających oraz deformacji nieciągłych,
 • likwidacji otworów wiertniczych,
 • aplikacji, w których spoiwo spełnia wymagania techniczne.

W ofercie spoiwo workowane (chwilowo niedostępne):

 • Utex-15 o wytrzymałości Rc28 ≥ 20 MPa

 • Utex-WXT o wytrzymałości Rc28 ≥ 7 MPa

oraz luzem

 • Solitex-G  o  wytrzymałości Rc28 ≥ 10 MPa

 • Utex-15 o wytrzymałości Rc28 ≥ 20 MPa

Spoiwa mineralne workowane pakowane są w worki po 25 kg i układane są na paletach.
W opakowaniach jednostkowych można je przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu, zabezpieczając opakowanie przed uszkodzeniem. 
Powinny być przechowywane w dobrze wentylowanych pomieszczeniach magazynowych, w oryginalnych opakowaniach.
Spoiwa luzem  przewożone są transportem zamkniętym, w hermetycznych cysternach samochodowych
lub w zależności od możliwości odbiorcy - transportem kolejowym. Automatyczny załadunek spoiw do wagonów umożliwia optymalizację kosztową i czasową  prowadzonych wysyłek.
Powinny być przechowywane w suchych silosach i zabezpieczone przed wilgocią.

Gwarancja
Producent gwarantuje, że spoiwa pakowane i przechowywane w warunkach określonych w Instrukcji Stosowania, zachowują swoje właściwości przez 6 miesięcy licząc od daty produkcji. Spoiwa luzem zachowują swoje własności przez 2 miesiące od daty produkcji. 

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

 • Deklaracja zgodności dla Spoiwa UTEX - WXT
 • Atest higieniczny
 • Certyfikat Bezpieczeństwa
 • Karta Charakterystyki
 • Świadectwo jakości

Archiwum dokumentów

 

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                    Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny:
Piotr Pierzyna - tel. +48 509 679 844, e-mail:

Sprzedaż :
Michał Chłap - kom: +48 502 398 682, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (faktury, płatności): tel. +48 32 4294 768, -827,

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw): tel. +48 32 4294 726,

PGE EKOSERWIS