Spoiwa konstrukcyjne

Spoiwa hydrauliczne, produkowane na bazie wysokogatunkowych cementów, przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Spoiwa są produkowane zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004.

   Folder Mineralne Spoiwa Górnicze

Stosowane m. in. do:

 • torkretowania,
 • wykonywania pasów izolacyjnych i podporowych,
 • wykładki mechanicznej,
 • sklejania górotworu,
 • naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych,
 • wykonywania tam i korków izolacyjnych oraz przeciwwybychowych,
 • likwidacji pustek w górotworze
 • oraz w innych aplikacjach, w których spoiwo spełnia wymagania techniczne

W ofercie spoiwa workowane (chwilowo niedostępne):

 • Utex-40 TP o wytrzymałości Rc28≥30 MPa

 • Utex-40 TM o wytrzymałości Rc28≥40 MP

o własnościach tiksotropowych, tzn. utrzymujące przez dłuższy czas własności plastyczne (nawet po jednogodzinnym czasie zatrzymania urządzenia podającego), co umożliwia transport na  odl. min. 1000 m. Spoiwo nie zawiera substancji ściernych. Odmiana TP to spoiwo szczególnego przeznaczenia do wykonywania tam i korków przeciwwybuchowych.

 • Utex-50 o wytrzymałości Rc28 ≥ 50 MPa 

 • Utex-70 o wytrzymałości Rc28 ≥ 70 MPa

z najwyższym stopniem wodoszczelności, w szczególności zalecane do wykonywania konstrukcji hydroizolacyjnych

 • Utex-WT o wytrzymałości Rc28 ≥ 16 MPa

charakteryzujące się bardzo wysoką płynnością i związanym z tym bardzo dobrym rozpływem oraz migracją. Dedykowane do zabudowy tam przeciwwybuchowych. Spoiwo Utex -WT ma wysoką wydajność - powyżej 1,35 m3/Mg

oraz luzem

 • Utex-40 TP o wytrzymałości Rc28≥30 MPa

 • Utex-40 TM o wytrzymałości Rc28≥40 MP

Spoiwa mineralne workowane pakowane są w worki po 25 kg i układane są na paletach.
W opakowaniach jednostkowych można je przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu, zabezpieczając opakowanie przed uszkodzeniem. 
Powinny być przechowywane w dobrze wentylowanych pomieszczeniach magazynowych, w oryginalnych opakowaniach.
Spoiwa luzem  przewożone są transportem zamkniętym, w hermetycznych cysternach samochodowych
lub w zależności od możliwości odbiorcy - transportem kolejowym. Automatyczny załadunek spoiw do wagonów umożliwia optymalizację kosztową i czasową  prowadzonych wysyłek.
Powinny być przechowywane w suchych silosach i zabezpieczone przed wilgocią.

Gwarancja
Producent gwarantuje, że spoiwa pakowane i przechowywane w warunkach określonych w Instrukcji Stosowania, zachowują swoje właściwości przez 6 miesięcy licząc od daty produkcji. Spoiwa luzem zachowują swoje własności przez 2 miesiące od daty produkcji.

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

 • Deklaracja Zgodności dla Spoiwa UTEX-50
 • Atest Higieniczny
 • Certyfikat Bezpieczeństwa
 • Karta Charakterystyki
 • Świadectwo jakości
 • Deklaracja Zgodności dla Spoiwa UTEX-70
 • Instrukcja Bezpiecznego Stosowania
 • Atest Higieniczny
 • Certyfikat Bezpieczeństwa
 • Karta Charakterystyki
 • Świadectwo jakości
 • Deklaracja Zgodności dla Spoiwa UTEX-WT
 • Atest Higieniczny
 • Certyfikat Bezpieczeństwa
 • Karta Charakterystyki
 • Karta Gwarancyjna
 • Świadectwo jakości

Archiwum dokumentów

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                    Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny:
Piotr Pierzyna - tel. +48 509 679 844, e-mail:

Sprzedaż :
Michał Chłap - kom: +48 502 398 682, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (faktury, płatności):
tel. +48 32 429 47 68, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw):
luzem tel: +48 502 292 380
workowane tel: +48 503 316 460
e-mail:

PGE EKOSERWIS