Spoiwa wypełniające

Spoiwa hydrauliczne, drobnoziarniste, produkowane na bazie wysokogatunkowych cementów, przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Spoiwa są produkowane zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004.

   Folder Mineralne Spoiwa Górnicze

Stosowane m.in. do:

 • torkretowania,
 • wykonywania pasów izolacyjnych,
 • likwidacji zer podsadzkowych,
 • wykonywania tam i korków izolacyjnych,
 • doszczelniania zrobów zawałowych,
 • likwidacji wszelkiego rodzaju pustek w górotworze,  
 • likwidacji pustek płytko zalegających i pustek Webera oraz deformacji nieciągłych (wszelkiego rodzaju lejów, zapadlisk, szczelin itp.) powstałych na powierzchni w wyniku m.in. podziemnej eksploatacji,
 • likwidacji otworów wiertniczych,
 • likwidacji szybów i szybików
 • aplikacji, w których spoiwo spełnia wymagania techniczne

W ofercie spoiwo workowane (chwilowo niedostępne):

 • Utex-5 o wytrzymałości Rc28 ≥ 5 MPa  

oraz spoiwa luzem:

 • Solitex-K o wytrzymałości Rc28 ≥ 3 MPa
 • Utex-5 o wytrzymałości Rc28 ≥ 5 MPa  


Spoiwa mineralne workowane
pakowane są w worki po 25 kg i układane są na paletach.
W opakowaniach jednostkowych można je przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu, zabezpieczając opakowanie przed uszkodzeniem. 
Powinny być przechowywane w dobrze wentylowanych pomieszczeniach magazynowych, w oryginalnych opakowaniach.
Spoiwa luzem  przewożone są transportem zamkniętym, w hermetycznych cysternach samochodowych
lub w zależności od możliwości odbiorcy - transportem kolejowym. Automatyczny załadunek spoiw do wagonów umożliwia optymalizację kosztową i czasową prowadzonych wysyłek.
Powinny być przechowywane w suchych silosach i zabezpieczone przed wilgocią.

Gwarancja
Producent gwarantuje, że spoiwa pakowane i przechowywane w warunkach określonych w Instrukcji Stosowania, zachowują swoje właściwości przez 6 miesięcy licząc od daty produkcji. Spoiwa luzem zachowują swoje własności przez 2 miesiące od daty produkcji.

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

Archiwum dokumentów

 

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                    Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny:
Piotr Pierzyna - kom: +48 509 679 844, e-mail:

Sprzedaż :
Michał Chłap - kom: +48 502 398 682, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (faktury, płatności): tel. +48 32 4294 768, -827,

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw): tel. +48 32 4294 825

PGE EKOSERWIS