Popiół lotny do betonu

Popiół lotny ze spalania węgla kamiennego jest uznanym dodatkiem do wytwarzania betonów zwykłych, co potwierdzają liczne badania naukowe oraz wielokrotne wdrożenia na całym świecie już od ponad 60 lat.

Najważniejsze argumenty potwierdzające przydatność popiołu to:

  • poprawa urabialności betonu
  • poprawa szczelności struktury
  • obniżenie ciepła hydratacji
  • podwyższenie odporności na agresję chemiczną
  • udział popiołu w reakcjach wiązania cementu
  • wyższa wytrzymałość betonu w długich okresach czasu
  • obniżenie kosztów produkcji mieszanki betonowej.

Zgodnie z normą PN-EN 206 popiół lotny traktowany jest jako dodatek mineralny typu II tj. drobnoziarnisty materiał nieorganiczny o właściwościach pucolanowych.
Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać popiół do betonów określa norma PN-EN 450. „Popiół lotny do betonu", gdzie wyszczególnia się

kategorie popiołu lotnego ze względu na straty prażenia:

Popiół lotny klasa A

mniej niż 5,0% masy

Popiół lotny klasa B

mniej niż 7% masy

 

 

 

 

oraz

kategorie popiołu lotnego ze względu na miałkość
(pozostałość na sicie o wymiarach oczka 0,045 mm):

Popiół lotny klasa N

mniej niż 40,0% masy

Popiół lotny klasa S

mniej niż 12 % masy

 

 

 


Wymagania właściwości chemicznych:

Właściwości chemiczne wymagania normy
Zawartość Cl- ≤ 0,10 %
Bezwodnik kwasu siarkowego SO3 ≤ 3,0 %
Zawartość wolnego wapnia CaO wolne ≤ 1,5 %
Reaktywny tlenek wapnia ≤ 10,0%
Całkowita zawartość fosforanów P2O5 ≤ 5 %
Zawartość krzemionki reaktywowanej SiO2 ≥ 25 %
Zawartość sumy tlenków (SiO2, Al2O3, Fe2O3) ≥ 70 %
Tlenek magnezu MgO <4,0%
Rozpuszczalne fosforany P2O5 <100 mg/kg
Początek wiązania Nie więcej niż dwukrotność wartości początku wiązania zaczynu wykonanego w 100% z cementu porównawczego


Wymagania właściwości fizycznych:

właściwości fizyczne wymagania normy
Wskaźnik aktywności po 28 dniach ≥ 75 %
  po 90dniach ≥ 85 %
Stałość objętości ≤10 mm

 

Gęstość objętościowa ziaren

wartość deklarowana

+/- 200 kg/ m3

 

Wpływ popiołów lotnych na właściwości betonu świeżego

Podstawowe zmiany, jakie niesie ze sobą zastosowanie popiołów lotnych to zapotrzebowanie na wodę oraz urabialność. Przy stałej urabialności obniżenie zapotrzebowania na wodę wynosi zwykle 5 - 15 % w porównaniu z mieszanką o takiej samej zawartości materiału wiążącego zawierającą tylko cement portlandzki. Mieszanka betonowa zawierająca popioły lotne jest spoista i wykazuje obniżone tendencje do odsączania. Mieszanka może być pompowana i formowana metoda ślizgu, a operacje wykańczania betonu z popiołami lotnymi są łatwiejsze. Wpływ popiołów na właściwości świeżego betonu związany jest z kształtem popiołów lotnych. Większość ziaren jest kulista i przypisano tej właściwości efekt „kulek łożyskowych” poprawiający urabialność. Popiół lotny wpływa na opóźnienie wiązania mieszanki.


Wpływ popiołów lotnych na trwałość betonu

Dodatek popiołu wpływa na ograniczenie reakcji alkalia - krzemionka. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń stosowania popiołów lotnych do betonów wiadomo, że popiół powoduje obniżenie wytrzymałości betonu dojrzewającego w okresie 28 dni. Po okresie trzech miesięcy następuje najczęściej wyrównanie wytrzymałości betonów z dodatkiem popiołu z wytrzymałością takich samych betonów, lecz wykonanych przy wyłącznym użyciu cementu. W późniejszych terminach, po dłuższym okresie dojrzewania, wytrzymałość betonów z dodatkiem popiołów jest zwykle wyższa od wytrzymałości betonów porównawczych. Zjawisko to jest efektem reakcji pucolanowych, które są procesami długotrwałymi, a stwierdzono, że jeszcze po okresie jednego roku około 50% nie weszło w reakcję. Opóźnienie wiązania i spowolnienie twardnienia betonu przyczynia się z drugiej strony do zmniejszenia efektów termicznych hydratacji składników mieszanki.

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

 

ZAMÓWIENIE - pobierz druk Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż:

Region Zachód:
Waldemar Żelazowski - tel. +48 605 434 370, e-mail:
Bogumiła Stasiak tel. +48 887 356 615, e-mail: 
Agata Królicka tel. +48 885 339 865, e-mail:

Region Południe:
Sebastian Bochenek - tel: + 48 516 781 770, e-mail:
Dorota Morgała - tel.+48 721 211 931, e-mail:

Region Północ:
Michał Kutyłowski -
tel: +48 722 030 025, e-mail:
Agata Królicka tel. +48 885 339 865, e-mail:

Region Wschód
Sebastian Kotyczka - tel. +48 661 925 651, e-mail:

Bełchatów
Marcin Gałwa – tel.+48  692 437 823, e-mail:
Jarosław Nowacki – tel. +48 887 884 429, e-mail:Biuro Obsługi Klienta (faktury, płatności) - tel. +48 32 4294 766, -768, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw)
Region Zachód (Wrocław, Siechnice, Kamień) - tel. +48 515 197 505
Region Południe (Rybnik) - tel. +48 502 292 380
Region Północ (Gdańsk, Gdynia i Toruń) - tel. +48 721 211 105
Region Wschód (Kraków) - tel. +48 887 071 190
e-mail:

PGE EKOSERWIS
BIP