Przesłony Przeciwfiltracyjne

SOLITEX DSM - Spoiwo do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych SOLITEX DSM

przeznaczona jest do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej, w technologii wgłębnego mieszania SOLITEX DSM jest mieszaniną cementu i bentonitu oraz dodatków mineralnych o właściwościach pucolanowych (popiół lotny).Ostatnim składnikiem zawiesiny twardniejącej sporządzanej na bazie SOLITEX DSM jest woda dodawana na placu budowy, zgodna z PN-EN 1008:2004, w objętości 45 %. Przed zastosowaniem, SOLITEX DSM należy wymieszać z wodą w celu otrzymania zawiesiny twardniejącej. Optymalny czas mieszania zawiesiny mieści się w przedziale 10-15 minut, przy prędkości mieszadła minimum 1200 obrotów na minutę.

SOLITEX ST - Spoiwo do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych

przeznaczona jest do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej, w technologii szczeliny kopanej (tj. metodą szczeliny ciągłej, metodą kolejnych sekcji, metodą wykopów wąskoprzestrzennych). SOLITEX ST jest mieszaniną cementu i bentonitu oraz dodatków mineralnych o właściwościach pucolanowych. Ostatnim składnikiem zawiesiny twardniejącej sporządzanej na bazie SOLITEX ST jest woda dodawana na placu budowy, zgodna z PN-EN 1008:2004, w objętości 67 %. Przed zastosowaniem, SOLITEX ST należy wymieszać z wodą w celu otrzymania zawiesiny twardniejącej. Optymalny czas mieszania zawiesiny mieści się w przedziale 10-15 minut, przy prędkości mieszadła minimum 1200 obrotów na minutę.

 

właściwości świeżo sporządzanej zawiesiny

Solitex DSM

Solitex ST
 Gęstość objętościowa zawiesiny
 (metoda wagowa)

1,45±0,05 Mg/m3

1,25±0,05 Mg/m3

 Lepkość (lejek Marsha) ≤50 s ≤50 s
 Odstój wody:    
 - po 2 h ≤2% ≤1%
 - po 24 h ≤4% ≤3%
Czas wiązania:    
początek ≤2 ≤2
koniec ≤3 ≤3
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥0,5 MPa ≥0,8 MPa
 Współczynnik filtracji po 30 dniach
≤10-8 m/s ≤10-8 m/s
Współczynnik filtracji po 60 dniach = =


ZASTOSOWANIE

Przegrody z zawiesiny twardniejącej wykonywane z SOLITEX DSM i SOLITEX ST oraz ST-L stanowić mogą elementy

  • przeciwfiltracyjne w korpusie i podłożu nasypów sztucznie zagęszczonych stanowiących zapory i obwałowania zbiorników rolniczych, wały przeciwpowodziowe obwałowania i groble stawów rybnych oraz doprowadzalników
  • przegród przeciwfiltracyjnych w podłożu urządzeń wodno-melioracyjnych o konstrukcji sztywnej
  • wypełnień  pustych  przestrzeni w gruncie
  • uszczelnienia rowów, kanałów itp.
  • wzmacniania podłoża gruntowego

SOLITEX DSM, SOLITEX ST i ST-L może być stosowany w gruntach zróżnicowanych pod względem uziarnienia, porowatości zagęszczenia.

Zastosowanie SOLITEX-u DSM i SOLITEX-u ST oraz ST-L w gruntach organicznych i antropogenicznych (szczególnie zawierających odpady) powinno być uwarunkowane wykonaniem badań przydatności w specjalistycznym laboratorium.

Spoiwa SOLITEX DSM i SOLITEX ST wytwarzane są  Zakładzie Produkcyjnym w Rybniku, o mocy wytwórczej do 100t/h i są gotowe do odbioru bezpośrednio z linii produkcyjnej na podstawie złożonego zamówienia.

Dysponujemy  dwoma mobilnymi instalacjami do wytwarzania spoiw o wydajności do 50 t/h każda, gotowe do podjęcia pracy po 1 tygodniu montażu.
Przy budowach, realizacjach przesłon przeciwfiltracyjnych, oddalonych od ZP Rybnik, uruchomienie produkcji blisko miejsca aplikacji materiału jest szansą na obniżenie kosztu transportu materiału .

 Dokumenty dopuszczające do stosowania:

TRANSPORT

Dział logistyki sprawnie i terminowo realizuje dostawy materiału do klienta. Pomaga zachować ciągłość realizacji inwestycji, elastycznie planując kolejne dostawy na miejsce budowy. Transport realizujemy własnym specjalistycznym taborem samochodowym i kolejowym. Współpracujemy również z doświadczonymi przewoźnikami świadczącymi dla nas usługi na najwyższym poziomie.
Szczególnie ważne dla nas jest zachowanie bezpieczeństwa zarówno w naszych zakładach podczas załadunku, jak i w czasie przewozu oraz rozładunku na miejscu przeznaczenia.
Korzystając z naszych usług logistycznych klienci nie ponoszą żadnego ryzyka w zakresie transportu a zamówiony materiał jest dostarczany na czas w wyznaczone miejsce.

DORADZTWO TECHNICZNE

Wraz z dostawami mieszanek oferujemy bezpłatne doradztwo techniczne i technologiczne, polegające na opracowaniu rozwiązania alternatywnego - konkurencyjnego cenowo, w którym tradycyjne rozwiązania zastąpione są tańszym ale równie dobrym, opartym o zastosowanie mieszanek popiołowo - żużlowych w materiale. Nasi doradcy techniczni to wykwalifikowani inżynierowie w dziedzinie budownictwa, z wieloletnim doświadczeniem. Służą klientom swoją wiedzą w zakresie optymalnego zastosowania naszych technologii w danej realizacji.
Prowadzą konsultacje z projektantami i wykonawcami, monitorując aplikację materiału. Są do dyspozycji aż do zakończenia realizacji.

Biuro obsługi klienta służy pomocą w całym procesie zamawiania i rozliczania materiału. Stałym klientom proponujemy atrakcyjne warunki, stosując długie terminy płatności.

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Jacek Zyśk - kom:+48 691 200 082, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw)
ZP Rybnik  - tel. +48 503 316 460
ZP Kamień - tel. +48 515 197 505
e-mail: