Górnictwo

Dostarczamy do polskich kopalń węgla kamiennego do 10 000 Mg w skali roku  spoiw workowanych UTEX,  na łączną kwotę 2 200 000 zł. Jest to około 1/4 ogólnego zapotrzebowania Polskiego górnictwa na mineralne spoiwa górnicze. O wysokiej jakości spoiw świadczy fakt, że od lat nie wdrażano procedur reklamacyjnych.
Głównymi odbiorcami naszych spoiw są koncerny węglowe takie jak Kompania Węglowa i Jastrzębska Spółka Węglowa. Najważniejsze produkty to: Mineralne spoiwo górnicze UTEX – 15, oraz UTEX - 50.

Jedną z większych realizacji zastosowania naszych spoiw jest likwidacja skutków katastrofy Szybu IV KWK Knurów – Szczygłowice, Ruch Szczygłowice z wykorzystaniem następujących Mineralnych Spoiw Górniczych UTEX:

  • Spoiwo górnicze UTEX-15 - 5600 t
  • Spoiwo górnicze SOLITEX - G - 9300 t

  
Katastrofa szybu V
Widok z góry
Katastrofa Szybu V
Lej powstały po zapadnięciu się szybu
Katastrofa Szybu V
Likwidacja leja spoiwem Utex-15
Katastrofa Szybu V
Wykonanie warstwy jezdnej nad korkiem
Katastrofa Szybu V
Wypełnianie szczelin spoiwem Solitex-G
Katastrofa Szybu V
Wypełnianie szczelin spoiwem Solitex-G
Katastrofa Szybu V
Wykonywanie warstwy jezdnej_Solitex-G
Katastrofa Szybu V
Rozbiórka obiektów budowlanych
Katastrofa Szybu V
Wyrównianie terenu łupkiem ilastym i humusem

REFERENCJE:

 

 

 

 

 

PGE EKOSERWIS