EPO-STAB Spoiwo do stabilizacji gruntów

Spoiwo EPO-STAB jest produktem zawierającym popiół lotny wapienny do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym zgodnym z normą PN-EN 14227-4:2013-10 – Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. W jego składzie jest popiół drobnoziarnisty, złożony z ziaren o kulistym kształcie, wykazujący właściwości hydrauliczne i pucolanowe czyli samozestalające się

Podstawowymi składnikami spoiwa EPO-STAB są glinokrzemiany (SiO2 i Al2O3), w stosunkowo dużych ilościach występuje reaktywny tlenek wapnia(CaO). 

ZASTOSOWANIE:

 • przy budowie dróg, lotnisk i innych powierzchni przeznaczonych do ruchu
 • wypełnienie pustek przy budowie dróg
 • ulepszenie gruntów słabych przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów
 • stabilizacja gruntów, kruszyw i mieszanek przy budowie nawierzchni lotniskowych
 • jako dodatek ulepszający również z innymi spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement i wapno.
  w branży drogowej
 • jako samodzielny hydrauliczny materiał wiążący do osuszania i stabilizacji gruntów,
 • do poprawiania nośności gruntów,
 • do ulepszania właściwości gruntów i kruszyw,
 • do higienizacji osadów ściekowych (popioły stosowane jako reagenty chemiczne),
 • do wypełniania i rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych,
 • w podziemnych technikach górniczych (do wypełniania wyrobisk korytarzowych, doszczelniania zrobów zawałowych, likwidacji zbędnych wyrobisk itp..).
 • w przemyśle cementowym (dozowanie do zestawu surowcowego, produkcja mieszanek cementowych, spoiw hydraulicznych), w produkcji drobnych elementów betonowych,Niwelacja i makroniwelacja terenów

DOKUMENTY:

TRANSPORT

Dział logistyki sprawnie i terminowo realizuje dostawy materiału do klienta. Pomaga zachować ciągłość realizacji inwestycji, elastycznie planując kolejne dostawy na miejsce budowy. Transport realizujemy własnym specjalistycznym taborem samochodowym i kolejowym. Współpracujemy również z doświadczonymi przewoźnikami świadczącymi dla nas usługi na najwyższym poziomie.
Szczególnie ważne dla nas jest zachowanie bezpieczeństwa zarówno w naszych zakładach podczas załadunku, jak i w czasie przewozu oraz rozładunku na miejscu przeznaczenia.
Korzystając z naszych usług logistycznych klienci nie ponoszą żadnego ryzyka w zakresie transportu a zamówiony materiał jest dostarczany na czas w wyznaczone miejsce.

DORADZTWO TECHNICZNE

Wraz z dostawami mieszanek oferujemy bezpłatne doradztwo techniczne i technologiczne, polegające na opracowaniu rozwiązania alternatywnego - konkurencyjnego cenowo, w którym tradycyjne rozwiązania zastąpione są tańszym ale równie dobrym, opartym o zastosowanie mieszanek popiołowo - żużlowych w materiale. Nasi doradcy techniczni to wykwalifikowani inżynierowie w dziedzinie budownictwa, z wieloletnim doświadczeniem. Służą klientom swoją wiedzą w zakresie optymalnego zastosowania naszych technologii w danej realizacji.
Prowadzą konsultacje z projektantami i wykonawcami, monitorując aplikację materiału. Są do dyspozycji aż do zakończenia realizacji.

Biuro obsługi klienta służy pomocą w całym procesie zamawiania i rozliczania materiału. Stałym klientom proponujemy atrakcyjne warunki, stosując długie terminy płatności.

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Jacek Zyśk - tel. +48 691 200 082, e-mail:
Marcin Gałwa – tel.+48  692 437 823, e-mail: marcin.galwa@gkpge.pl
Bogumiła Stasiak tel. +48 887 356 615, e-mail: 

Biuro Obsługi Klienta (faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail: bok.pgeekoserwis@gkpge.pl

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw):
ZP Rybnik  - tel. +48 502 292 380
e-mail: