Hydrauliczne Spoiwo Drogowe SOLITEX

Hydrauliczne Spoiwo Drogowe SOLITEX jest przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym – przy budowie dróg, lotnisk, podtorza kolejowego.

Spoiwo dostarczane jest w postaci gotowego proszku z wymieszanych ze sobą składników, dobranych w celu spełnienia wymagań, takich jak: wytrzymałość na ściskanie po 7 i 28 dniach, uziarnienie, czasy wiązania, stałość objętości i zawartość siarczanów.

ZASTOSOWANIE:

  • Niwelacja i makroniwelacja terenów
  • Wypełnienie pustek przy budowie dróg
  • Ulepszenie gruntów słabych przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów
  • Wykonanie nawierzchni twardej nieulepszonej,
  • Wykonanie ulepszonego podłoża nawierzchni dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR7
  • Wykonywania podbudowy pomocniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR3 do KR7
  • Wykonywania podbudowy zasadniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR2
  • Budowa podtorza w zakresie ulepszeń lub stabilizacji: gruntu rodzimego, nasypu lub przekopu wraz z elementami ochraniającymi, zabezpieczającymi, wzmacniającymi lub współpracującymi z podtorzem, w tym do wykonywania szczelnych warstw ochronnych torowiska pod nawierzchnie kolejowe
  • Stabilizacja gruntów, kruszyw i mieszanek przy budowie nawierzchni lotniskowych

TYPY I WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE HYDRAULICZNEGO SPOIWA DROGOWEGO SOLITEX:

 

SOLITEX A

SOLITEX B

SOLITEX C

SOLITEX U

Uziarnienie do 1 mm

100 %

100 %

100 %

100 %

Uziarnienie do 0,090 mm

55-100 %

60-100 %

65-100 %

55-100 %

Uziarnienie do 0,063 mm

45-100 %

50-100 %

55-100 %

45-100 %

Uziarnienie do 0,045 mm

-

40-100 %

45-100 %

-

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach

≥ 1,0 MPa

≥ 5,0 MPa

≥ 7,5 MPa

-

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach

≥ 5,0 MPa

≥ 12,5 MPa

≥ 22,5 MPa

≥ 1,0 MPa

Czas początku wiązania

≥ 40 min

≥ 50 min

≥ 60 min

≥ 30 min

Czas końca wiązania

0,5 ÷ 24 h

1 ÷ 24 h

1 ÷ 24 h

0,5 ÷ 24 h

Stałość objętości

≤ 10 mm

≤ 10 mm

≤ 10 mm

≤ 10 mm

Zawartość siarczanów

≤ 4,5 %

≤ 7 %

≤ 4,5 %

≤ 7 %

≤ 4,5 %

≤ 7 %

≤ 4,5 %

≤ 7 %

DOKUMENTY:

Archiwum

TRANSPORT

Dział logistyki sprawnie i terminowo realizuje dostawy materiału do klienta. Pomaga zachować ciągłość realizacji inwestycji, elastycznie planując kolejne dostawy na miejsce budowy. Transport realizujemy własnym specjalistycznym taborem samochodowym i kolejowym. Współpracujemy również z doświadczonymi przewoźnikami świadczącymi dla nas usługi na najwyższym poziomie.
Szczególnie ważne dla nas jest zachowanie bezpieczeństwa zarówno w naszych zakładach podczas załadunku, jak i w czasie przewozu oraz rozładunku na miejscu przeznaczenia.
Korzystając z naszych usług logistycznych klienci nie ponoszą żadnego ryzyka w zakresie transportu a zamówiony materiał jest dostarczany na czas w wyznaczone miejsce.

DORADZTWO TECHNICZNE

Wraz z dostawami mieszanek oferujemy bezpłatne doradztwo techniczne i technologiczne, polegające na opracowaniu rozwiązania alternatywnego - konkurencyjnego cenowo, w którym tradycyjne rozwiązania zastąpione są tańszym ale równie dobrym, opartym o zastosowanie mieszanek popiołowo - żużlowych w materiale. Nasi doradcy techniczni to wykwalifikowani inżynierowie w dziedzinie budownictwa, z wieloletnim doświadczeniem. Służą klientom swoją wiedzą w zakresie optymalnego zastosowania naszych technologii w danej realizacji.
Prowadzą konsultacje z projektantami i wykonawcami, monitorując aplikację materiału. Są do dyspozycji aż do zakończenia realizacji.

Biuro obsługi klienta służy pomocą w całym procesie zamawiania i rozliczania materiału. Stałym klientom proponujemy atrakcyjne warunki, stosując długie terminy płatności.

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Jacek Zyśk - tel. +48 691 200 082, e-mail:
Marcin Gałwa – tel.+48  692 437 823, e-mail:
Bogumiła Stasiak tel. +48 887 356 615, e-mail

Biuro Obsługi Klienta (faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail: bok.pgeekoserwis@gkpge.pl

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw):
ZP Rybnik  - tel. +48 502 292 380
e-mail:

 

PGE EKOSERWIS