Stabilizacje i Podbudowy

Ekostabilizacje i Ekopodbudowy to gotowe mieszanki stabilizujące grunt, produkowane na bazie ubocznych produktów spalania węgla w energetyce. Charakteryzują się własnym potencjałem zestalającym i własnościami wiążącymi. Podczas zagęszczania mieszanek ze spoiwem, przy udziale wody, zachodzą reakcje pomiędzy minerałami krzemianowymi (pucolanami) a związkami wapnia poprawiające właściwości fizykochemiczne oraz nośne podłoża.

ZASTOSOWANIE :

  • do stabilizacji gruntu
  • wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych: podbudów i warstw ulepszonego podłoża nawierzchni drogowej przenoszącej ruch kategorii od KR1 do KR6, 
  • do  warstw wzmacniających, mrozoochronnych, odcinających,
  • do  podbudów drogowych (zasadniczych i pomocniczych),

ZAKRES STOSOWANIA:

Konstrukcje z mieszanek betonowych popiołowo – żużlowych (ekostabilizacji i ekopodbudów) wykonuje się na lotniskach, drogach, ulicach, placach postojowych, parkingach oraz przy poszerzeniach i wzmocnieniach istniejących konstrukcji nawierzchni i ulepszaniu podłoża drogowego, stosując zalecenia specyfikacji technicznej – Instrukcji stosowania Mieszanki betonowej popiołowo – żużlowej.

W obszarze wymagań technicznych nasze stabilizacje gruntu i podbudowy są zgodne z normą: PN-EN 14227-3 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi ” lub PN-S-96012 „ Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem „

 

OFERTA:

W zależności od klasy wytrzymałościowej w ofercie posiadamy:

  • Ekostabilizacja UTEX BP 1,5

  • Ekostabilizacja UTEX BP 2,5

  • Ekopodbudowa UTEX BP 5,0

  • Ekopodbudowa UTEX BP 6,0

  • Ekopodbudowa UTEX BP 8,0

  • Chudy beton popiołowo - żużlowy 6-9 MPa

Popioły i żużle są  materiałami o charakterze alkalicznym, związanym z zawartością związków wapna. Pod tym względem są one podobne do tradycyjnych spoiw, czyli cementu i wapna, dlatego też oddziaływanie na środowisko i uwarunkowania BHP naszych stabilizacji gruntu są takie same jak przy stosowaniu tradycyjnych spoiw budowlanych.

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

 

TRANSPORT

Dział logistyki sprawnie i terminowo realizuje dostawy materiału do klienta. Pomaga zachować ciągłość realizacji inwestycji, elastycznie planując kolejne dostawy na miejsce budowy. Transport realizujemy własnym specjalistycznym taborem samochodowym i kolejowym. Współpracujemy również z doświadczonymi przewoźnikami świadczącymi dla nas usługi na najwyższym poziomie.
Szczególnie ważne dla nas jest zachowanie bezpieczeństwa zarówno w naszych zakładach podczas załadunku, jak i w czasie przewozu oraz rozładunku na miejscu przeznaczenia.
Korzystając z naszych usług logistycznych klienci nie ponoszą żadnego ryzyka w zakresie transportu a zamówiony materiał jest dostarczany na czas w wyznaczone miejsce.

DORADZTWO TECHNICZNE

Wraz z dostawami mieszanek oferujemy bezpłatne doradztwo techniczne i technologiczne, polegające na opracowaniu rozwiązania alternatywnego - konkurencyjnego cenowo, w którym tradycyjne rozwiązania zastąpione są tańszym ale równie dobrym, opartym o zastosowanie mieszanek popiołowo - żużlowych w materiale. Nasi doradcy techniczni to wykwalifikowani inżynierowie w dziedzinie budownictwa, z wieloletnim doświadczeniem. Służą klientom swoją wiedzą w zakresie optymalnego zastosowania naszych technologii w danej realizacji.
Prowadzą konsultacje z projektantami i wykonawcami, monitorując aplikację materiału. Są do dyspozycji aż do zakończenia realizacji.

Biuro obsługi klienta służy pomocą w całym procesie zamawiania i rozliczania materiału. Stałym klientom proponujemy atrakcyjne warunki, stosując długie terminy płatności.

 

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Region Zachód:
Jacek Zyśk -
kom:+48 691 200 082, e-mail:

Region Południe:
Krzysztof Fałat - tel. +48 501 731 186, e-mail:
Jacek Zyśk - tel. +48 691 200 082, e-mail:

Region Wschód:
Krzysztof Fałat - tel. +48 501 731 186, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw)
ZP Rybnik  - tel. +48 503 316 460
ZP Kamień - tel. +48 515 197 505
e-mail:

PGE EKOSERWIS