Przetargi

Ogłoszenia o przetargach 2021

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę oleju napędowego

 

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi utrzymania czystości w PGE Ekoserwis S.A. – Rejon I (Rybnik)

 

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługi utrzymania czystości w PGE Ekoserwis S.A.

 

 


Archiwum przetargów

2021

 • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym z dnia 17.03.2021r. na Sprzedaż samochodów używanych

2020

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 65.PN.2020 z dnia 16.12.2020 r. na Dostawę spycharki gasienicowej z zagęszczarke zboczy hałd węgla
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 66.PN.2020 z dnia 16.12.2020 r. na Dostawę 3 ładowarek kołowych do obsługi składowisk węgla kamiennego i magazynów UPS w PGE Ekoserwis S.A.
 • Ogłoszenie o zamówieniu 60.PN.2020 z dnia 27.11.2020 r. na Dostawę zamiatarki drogowej na podwoziu ciężarowym.
 • Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór popiołu lotnego o statusie produktu ubocznego z PGE SA O/EC Kraków lub odbiór produktów w Regionie Wschód w okresie od 01.10.2020r do 30.09.2021. - termin składania ofert 25.09.2020 godz. 14:00
 • Ogłoszenie o przetargu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz odbiór produktów w Regionie Zachód w okresie od 01.10.2020r do 30.09.2021r." - termin składania ofert 25.09.2020 godz. 14:00
 • Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym na kompleksową usługę logistyczną - transport gipsu z EL. Bełchatów, magazynowanie i załadunek gipsu na statek w Gdańsku lub Gdyni.
 • Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym na kompleksową usługę logistyczną załadunku piasku żużlowego na statek
 • Ogłoszenie o przetargu na usługę utrzymania czystości w obrębie nawęglania oraz w obiektach Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. nr 32/PN/2020
 • Ogłoszenie o przetargu na ochronę mienia oraz obsługę monitoringu wizyjnego przez kwalifikowane służby ochrony w wybranych obiektach nr 18/PN/2020.
 • Ogłoszenie o przetargu na „Usługi przewozu drogowego Ubocznych Produktów Spalania i produktów wytworzonych na ich bazie z miejsc wytworzenia do odbiorców końcowych w regionach: PÓŁNOC, POŁUDNIE, WSCHÓD, ZACHÓD, PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, PGE GiEK S.A. Oddział Zespoł Elektrowni Dolna Odra, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”
 • Ogłoszenie o przetargu na dostawę 2 spycharek gąsienicowych do obsługi 2 składów węgla w PGE Ekoserwis sp.z o.o.
 • Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę kruszyw naturalnych dla zakładów produkcyjnych w Rybniku i Kamieniu
 • Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę palet europodobnych dla zakładu produkcyjnego w Rybniku

2019

 • Ogłoszenie o przetargu na zbycie aktywów trwałych Zakładu Produkcyjnego w Częstochowie
 • Ogłoszenie o przetargu na dostawę spycharki gąsienicowej do obsługi składowiska węgla kamiennego w PGE EC Oddział w Rybniku
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż mobilnego węzła betoniarskiego
 • Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz odbiór produktów w Regionie Wschód w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r.
 • Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz odbiór produktów w Regionie Zachód w okresie od 01.10.2019r do 30.09.2020r 
 • Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług w zakresie prowadzenia obsługi, utrzymania ruchu i konserwacji urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych, urządzeń dźwignicowych oraz obiektowych układów AKPiA urządzeń technologicznych w Porcie EC Wrocław.
 • Informacja o unieważnieniu przetargu na świadczenie usług w zakresie prowadzenia obsługi, utrzymania ruchu i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz obiektowych układów AKPiA urządzeń technologicznych w Porcie EC Wrocław
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę spycharki gąsienicowej do obsługi składowiska węgla kamiennego w PGE EC Oddział w Rybniku
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przewozu drogowego ubocznych produktów spalania w regionie południe
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przewozu drogowego ubocznych produktów spalania w regionie północ
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przewozu drogowego ubocznych produktów spalania w regionie wschód
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przewozu drogowego ubocznych produktów spalania w regionie zachód

2018

 • Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów i odbiór produktów w Regionie Zachód - do 12.10.2018 do godz.15.00
 • Ogłoszenie o przetargu na dostawę i zarządzanie dystrybucją paliwa - do 28.05.2018 r. do godz. 14:00
 • Ogłoszenie o przetargu na usługi przewozu UPS w Regionie Południe” - do 12.03.2018 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie o przetargu na usługi przewozu UPS w Regionie Północ” - do 12.03.2018 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie o przetargu na usługi przewozu UPS w Regionie Wschód” - do 12.03.2018 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie o przetargu na usługi przewozu UPS w Regionie Zachód” - do 12.03.2018 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie o przetargu na modernizację toru - do 15.01.2018 r.  do godz. 11.00

2017

 • Ogłoszenie o przetargu  na kompleksową obsługę logistyczną w porcie Gdańsk lub Gdynia - 08.12.2017 r. do godz. 14.00
 • Ogłoszenie o przetargu  na usługi przewozu UPS w Regionie Zachodnim” - do 15.09.2017 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę ochrony mienia w EDF Ekoserwis Sp. z o.o - do 23.06.2017. do godz. 14.00.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę utrzymania czystości  w EDF Ekoserwis Sp. z o.o. -  do 23.06.2017. do godz. 14.00

2016

 • Ogłoszenie o przetargu "Odbiór i zagospodarowanie popiołu oraz sprzedaż kruszywa z EDF Kraków" - 30.11.2016 r. do godz. 15:00
 • Ogłoszenie o przetagu na sprzedaż kolejowych wagonów zbiornikowych wraz z jednoczesnym zawarciem umowy na przewozy kolejowe popiołów lotnych - do 25.01.2016r. do godz. 12.00
 • Ogłoszenie przetargu na usługi transportowe Kraków - do 11.01.2016r.  do godz. 12.00
 • Ogłoszenie przetargu na usługi transportowe Wrocław - do 11.01.2016r.  do godz. 12.00

2015

 • ogłoszenie o przetargu na serwis ubrań roboczych - do 31.07.2015r. do godz. 14.00
 • Ogłoszenie o przetargu na usługę utrzymania czystości i ochronę mienia - do 31.03.2016 r. do godz. 14.00
 • Ogłoszenie o przetargu na serwis sprzętu ciężkiego  - dotyczy: EC Gdańsk i EC Gdynia - składanie ofert do 20.04.2015 r.  do godz. 15.00
 • Ogłoszenie o przetargu na naprawy rewizyjne - do 13.04.2015 roku do godz.13.00
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wagonów - do 05.02.2015 roku do godz.13.00
 • Ogłoszenie o przetargu na "dostawę oleju napędowego" - do 21.01.2015 r.  do godz. 14.00
PGE EKOSERWIS