Przetargi

Ogłoszenia o przetargach 2020


Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym na kompleksową usługę logistyczną - transport gipsu z EL. Bełchatów, magazynowanie i załadunek gipsu na statek w Gdańsku lub Gdyni.


Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym na kompleksową usługę logistyczną załadunku piasku żużlowego na statek


Ogłoszenie o przetargu na usługę utrzymania czystości w obrębie nawęglania oraz w obiektach Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. nr 32/PN/2020


Ogłoszenie o przetargu na ochronę mienia oraz obsługę monitoringu wizyjnego przez kwalifikowane służby ochrony w wybranych obiektach nr 18/PN/2020.


Ogłoszenie o przetargu na „Usługi przewozu drogowego Ubocznych Produktów Spalania i produktów wytworzonych na ich bazie z miejsc wytworzenia do odbiorców końcowych w regionach: PÓŁNOC, POŁUDNIE, WSCHÓD, ZACHÓD, PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, PGE GiEK S.A. Oddział Zespoł Elektrowni Dolna Odra, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 7 części:
Cześć I    - REGION PÓŁNOC (EC GDAŃSK, EC GDYNIA)

 1. SIWZ Transport 25.05.2020
 2. Załącznik do SIWZ nr 1
 3. Załącznik do SIWZ nr 2
 4. Załącznik do SIWZ nr 3
 5. Załącznik do SIWZ nr 4
 6. Załącznik do SIWZ nr 5

Część II- REGION POŁUDNIE (EL. RYBNIK)

 1. SIWZ Transport 25.05.2020
 2. Załącznik do SIWZ nr 1
 3. Załącznik do SIWZ nr 2
 4. Załącznik do SIWZ nr 3
 5. Załącznik do SIWZ nr 4
 6. Załącznik do SIWZ nr 5

Część III- REGION WSCHÓD (EC KRAKÓW)

 1. SIWZ Transport 25.05.2020
 2. Załącznik do SIWZ nr 1
 3. Załącznik do SIWZ nr 2
 4. Załącznik do SIWZ nr 3
 5. Załącznik do SIWZ nr 4
 6. Załącznik do SIWZ nr 5

Część IV- REGION ZACHÓD (ZEW KOGENERACJA S.A.)

 1. SIWZ Transport 25.05.2020
 2. Załącznik do SIWZ nr 1
 3. Załącznik do SIWZ nr 2
 4. Załącznik do SIWZ nr 3
 5. Załącznik do SIWZ nr 4
 6. Załącznik do SIWZ nr 5

Część V    - PGE EC S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA W BYDGOSZCZY

 1. SIWZ Transport 25.05.2020
 2. Załącznik do SIWZ nr 1
 3. Załącznik do SIWZ nr 2
 4. Załącznik do SIWZ nr 3
 5. Załącznik do SIWZ nr 4
 6. Załącznik do SIWZ nr 5

Część VI- PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA

 1. SIWZ Transport 25.05.2020
 2. Załącznik do SIWZ nr 1
 3. Załącznik do SIWZ nr 2
 4. Załącznik do SIWZ nr 3
 5. Załącznik do SIWZ nr 4
 6. Załącznik do SIWZ nr 5

Część VII- PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

 1. SIWZ Transport 25.05.2020
 2. Załącznik do SIWZ nr 1
 3. Załącznik do SIWZ nr 2 22.05.2020 EL.OPOLE.docx
 4. Załącznik do SIWZ nr 3
 5. Załącznik do SIWZ nr 4
 6. Załącznik do SIWZ nr 5

 


Ogłoszenie o przetargu na dostawę 2 spycharek gąsienicowych do obsługi 2 składów węgla w PGE Ekoserwis sp.z o.o.


Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę kruszyw naturalnych dla zakładów produkcyjnych w Rybniku i Kamieniu


Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę palet europodobnych dla zakładu produkcyjnego w Rybniku


2019

Ogłoszenie o przetargu na usługi najmu i serwisu odzieży roboczej dla pracowników PGE Ekoserwis Spółka z o.o.

 

Ogłoszenie o przetargu na zbycie aktywów trwałych Zakładu Produkcyjnego w Częstochowie

Ogłoszenie o przetargu na dostawę spycharki gąsienicowej do obsługi składowiska węgla kamiennego w PGE EC Oddział w Rybniku

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż mobilnego węzła betoniarskiego.

Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz odbiór produktów w Regionie Wschód w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r.

Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz odbiór produktów w Regionie Zachód w okresie od 01.10.2019r do 30.09.2020r

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług w zakresie prowadzenia obsługi, utrzymania ruchu i konserwacji urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych, urządzeń dźwignicowych oraz obiektowych układów AKPiA urządzeń technologicznych w Porcie EC Wrocław.

Informacja o unieważnieniu przetargu na świadczenie usług w zakresie prowadzenia obsługi, utrzymania ruchu i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz obiektowych układów AKPiA urządzeń technologicznych w Porcie EC Wrocław

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę spycharki gąsienicowej do obsługi składowiska węgla kamiennego w PGE EC Oddział w Rybniku

 

Archiwum przetargów z datą składania ofert

 2019

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przewozu drogowego ubocznych produktów spalania w regionie południe
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przewozu drogowego ubocznych produktów spalania w regionie północ
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przewozu drogowego ubocznych produktów spalania w regionie wschód
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przewozu drogowego ubocznych produktów spalania w regionie zachód

 

2018

 • Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów i odbiór produktów w Regionie Zachód - do 12.10.2018 do godz.15.00
 • Ogłoszenie o przetargu na dostawę i zarządzanie dystrybucją paliwa - do 28.05.2018 r. do godz. 14:00
 • Ogłoszenie o przetargu na usługi przewozu UPS w Regionie Południe” - do 12.03.2018 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie o przetargu na usługi przewozu UPS w Regionie Północ” - do 12.03.2018 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie o przetargu na usługi przewozu UPS w Regionie Wschód” - do 12.03.2018 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie o przetargu na usługi przewozu UPS w Regionie Zachód” - do 12.03.2018 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie o przetargu na modernizację toru - do 15.01.2018 r.  do godz. 11.00

2017

 • Ogłoszenie o przetargu  na kompleksową obsługę logistyczną w porcie Gdańsk lub Gdynia - 08.12.2017 r. do godz. 14.00
 • Ogłoszenie o przetargu  na usługi przewozu UPS w Regionie Zachodnim” - do 15.09.2017 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę ochrony mienia w EDF Ekoserwis Sp. z o.o - do 23.06.2017. do godz. 14.00.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę utrzymania czystości  w EDF Ekoserwis Sp. z o.o. -  do 23.06.2017. do godz. 14.00

2016

 • Ogłoszenie o przetargu "Odbiór i zagospodarowanie popiołu oraz sprzedaż kruszywa z EDF Kraków" - 30.11.2016 r. do godz. 15:00
 • Ogłoszenie o przetagu na sprzedaż kolejowych wagonów zbiornikowych wraz z jednoczesnym zawarciem umowy na przewozy kolejowe popiołów lotnych - do 25.01.2016r. do godz. 12.00
 • Ogłoszenie przetargu na usługi transportowe Kraków - do 11.01.2016r.  do godz. 12.00
 • Ogłoszenie przetargu na usługi transportowe Wrocław - do 11.01.2016r.  do godz. 12.00

2015

 • ogłoszenie o przetargu na serwis ubrań roboczych - do 31.07.2015r. do godz. 14.00
 • Ogłoszenie o przetargu na usługę utrzymania czystości i ochronę mienia - do 31.03.2016 r. do godz. 14.00
 • Ogłoszenie o przetargu na serwis sprzętu ciężkiego  - dotyczy: EC Gdańsk i EC Gdynia - składanie ofert do 20.04.2015 r.  do godz. 15.00
 • Ogłoszenie o przetargu na naprawy rewizyjne - do 13.04.2015 roku do godz.13.00
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wagonów - do 05.02.2015 roku do godz.13.00
 • Ogłoszenie o przetargu na "dostawę oleju napędowego" - do 21.01.2015 r.  do godz. 14.00

 

 

 

PGE EKOSERWIS