popiół lotny do betonu Popiół lotny

Popiół lotny jest cennym dodatkiem w produkcji cementu i betonów. Poprawia urabialność oraz obniża koszt wykonania mieszanki betonowej...

Zobacz więcej

kruszywa i spoiwa  drogoweBudownictwo inżynieryjne

Nasze kruszywa drogowe oraz ekostabilizacje stosuje się w wielu gałęziach budownictwa. Chudy beton produkuje ...

 

Zobacz więcej

likwidacja szybów, torkretowanie

Górnictwo

Nasze produkty znajdują swoje zastosowanie w budownictwie podziemnym...

 

Zobacz więcej

gips syntetyczny, popiół lotny do betonu

Gipsy

Gips syntetyczny jest substytutem gipsu naturalnego, znajduje swoje zastosowanie w przemyśle budowlanym, cementowym i betonowym...

 

Zobacz więcej

PGE Ekoserwis

PGE Ekoserwis przetwarza popioły i żużle na pełnowartościowe kruszywa i spoiwa budowlane

Jesteśmy ekspertem w zagospodarowaniu i przetwarzaniu ubocznych produktów spalania węgla (UPS) oraz usługach na rzecz elektrociepłowni i elektrowni. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzania energii w jednostkach grupy  PGE przez zagospodarowanie całości  popiołów lotnych i żużli oraz produktów z odsiarczania spalin.
Jako firma, dla której niezwykle ważne są założenia zrównoważonego rozwoju, dbamy o to, aby nasze produkty były w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego i znajdowały zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Rozbudowana oferta pozwala nam świadczyć usługi i dostarczać budownictwu ekopodbudowy i ekostabilizacje, produkowane na bazie kruszyw naturalnych i sztucznych a górnictwu zapewniać spoiwa służące profilaktyce przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej, prowadzonej w podziemnych wyrobiskach.  Wszystkim naszym Klientom, oprócz transportu zamówionych materiałów, zapewniamy kompleksowe doradztwo oraz wsparcie ekspertów. 

Zobacz więcej

 

 

INFORMACJA: Ta strona umieszcza w Twoim urządzeniu tzw. pliki "cookies". Ustawienie lub pozostawienie ustawienia Twojej

przeglądarki akceptującego te pliki oznacza wyrażenie zgody na taką praktykę. Więcej o plikach cookies i o ochronie prywatności

X