Obsługa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin

Odbieramy gips z instalacji IMOS

Obsługa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin polega na sterowaniu procesem głównym oraz na obsłudze procesów wspomagających proces główny. Obsługujemy odbiór z dwóch instalacji IMOS I i IMOS II.

PGE Ekoserwis, w ramach obsługi procesów wspomagających zajmuje się:

  • obsługą stanowisk odbierania z wagonów US mączki wapiennej - średnio to ok. 7000 ton/miesiąc
  • odbieraniem i zagospodarowaniem reagipsu,wytworzonego w procesie odsiarczania w ilości średnio ok. 9000 ton/miesiąc

Magazyn reagipsu
Usypywanie pryzmy w magazynie
Pobieranie reagipsu reklajmerem na taśmę T8
Transport taśmociągiem T9 do stacji załadunku
Przesyp z T10 do rękawa załadunkowego
Pozycjonowanie rękawa, rozpoczęcie załadunku
Załadunek reagipsu na samochody

Szczegółowych informacji udzielają:

Region Zachód:
Łukasz Kuliczkowski +48 71 323 7635 e-mail:

Region Południe:
Mariusz Garstka - tel. +48 32 739 17 69, e-mail:

Region Północ:
Niżygorocki Piotr - tel. +48 58 347 46 24, e-mail:

Region Wschód:
Jan Lempart - tel. +48 12 646 6393, e-mail:

PGE EKOSERWIS