Obsługa odpopielania i odżużlania

PGE Ekoserwis zapewnia wytwórcom energii i ciepła bezpieczeństwo produkcji  - zarządza  ubocznymi produktami spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach: popiołem i żużlem oraz bierze odpowiedzialność za ich  zagospodarowanie. Zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń i instalacji odpopielania i odżużlania oraz prawidłowy podział i selekcję magazynowania popiołu i żużla w  jednostkach energetyczych PGE S.A. (Rybnik, Kraków, Gdańsk, Gdynia) i Kogenerecji S.A. (Wrocław, Siechnice)

We współpracy z działem handlowym, odpowiada za prawidłowe zagospodarowanie produktów UPS.

Do głównych zadań obsługi należą prace związane z eksploatacją:

 • urządzeń i instalacji odpopielania i odżużlania w zakresie odbioru popiołu od elektrofiltrów do zbiorników retencyjnych popiołu
 • zbiorników retencyjnych popiołu  oraz urządzeń związanych z załadunkiem i rozładunkiem wagonów i autocystern
 • przenośników taśmowych oraz udrażnianiem przesypów
 • urządzeń i instalacji pompowni wody powrotnych (PWP) oraz pompowni bagrowych (BP).
 • urządzeń do produkcji sprężonego powietrza, stacji uzdatnia powietrza oraz instalacji sprężonego powietrza.

oraz

 • nadzór nad urządzeniami i rurociągami sprężonego powietrza biorącymi udział w procesie sterowania urządzeniami oraz transportu popiołu
 • przekierowywanie popiołu zgodnie z rodzajem popiołu jak i wynikami badań części palnych pobranych próbek otrzymanych z Laboratorium, na wyznaczone komory poprzez zmianę przerzutek na rurociągach popiołu
 • prace związane z rozładunkiem mączki kamienia wapiennego oraz załadunkiem gipsu na instalacji IMOS
 • monitoring urządzeń w ruchu
 • odbiór i załadunek żużla
 • utrzymanie właściwego stanu technicznego i czystości urządzeń odpopielania i odżużlania
 • przygotowanie miejsc pracy i dopuszczenie brygad do prac remontowych oraz kontrolowanie, odbiór i przygotowanie urządzeń, instalacji do ruchu po zakończeniu prac remontowych
 • dokonywanie obchodów  mających na celu stały nadzór nad poprawna pracą urządzeń oraz wychwytywania zaistniałych usterek i awarii
 • rejestrowanie parametrów pracy i zdarzeń ruchowych urządzeń odpopielania i odżużlania

PGE Ekoserwis prowadzi nadzór nad stanem technicznym urządzeń, poprzez wykonywanie obchodów i zgłaszanie usterek wraz z utrzymaniem urządzeń w czystości i kompletności.  
Obsługa zobowiązana jest  do udrażniania instalacji załadowczej, areacyjnej, jak i odsysania oraz obsługi  urządzeń przetokowych do podciągania wagonów.

Opis procesu odpopielania i odżużlania (w PGE GiEK SA Oddział w Rybniku)

W procesie spalania węgla w kotle paleniskowym powstaje odpad w postaci popiołu i żużla.  Taśmami odżużlania zostaje przetransportowany na tymczasowe miejsce magazynowania. Spaliny, popiół jako frakcja lżejsza zostają wyprowadzone kanałami spalin na elektrofiltry, gdzie następuje oczyszczenie spalin z pyłu. Na drodze spalin, pomiędzy obrotowymi podgrzewaczami powietrza a wentylatorami ciągu, zabudowano elektrofiltry o zakładanej, wysokiej sprawności odpylania 99%. Elektrofiltry są: poziome, dwusekcyjne, trójstrefowe. Zasada działania elektrofiltrów oparta jest na wpływie jaki wywiera jednokierunkowe pole elektryczne na swobodne ładunki elektryczne. Spaliny wprowadza się pomiędzy: elektrody ulotowe – podłączone do ujemnego źródła prądu wysokiego napięcia a elektrody osadcze (zbiorcze) uziemione.
Po przekroczeniu napięcia 20kV wokół elektrod ulotowych powstaje zjawisko ulotu, będące źródłem elektronów. Elektrony poruszają się do elektrod zbiorczych, powodując jonizację gazu w przestrzeni międzyelektrodowej, jony zderzają się z napotkanymi cząstkami pyłu powodując ich ładowanie. Ujemnie naładowane cząsteczki osadzają się na elektrodzie zbiorczej oddając pozyskany ładunek elektryczny. Na skutek sił ciężkości bądź strącenia przez strzepywacze elektrod, cząsteczki pyłu zostają sprowadzone do leja zbiorczego.
Z leja pył jest transportowany pneumatycznie do zbiornika pośredniego stacji wysyłowej. Stacja wysyłowa zlokalizowana jest przy elektrofiltrach każdego bloku. Ze stacji wysyłowej popiół pneumatycznie pompami pyłowymi transportowany jest do zbiorników retencyjnych, do przejściowego magazynowania popiołu.

Obszar obsługi rozpoczyna się pod zasuwami lejów komór elektrofiltru. W skład obsługiwanych urządzeń wchodzą rynny aeracyjne odprowadzające popiół z lejów do zbiornika pośredniego pomp zbiornikowych, aparaty wysyłowe oraz trasy popiołowe do zbiorników retencyjnych. Pompy zbiornikowe są głównymi urządzeniami transportującymi popiół w poszczególnych układach urządzeń odpopielania, popiół pod nadzorem odprowadzany jest z wszystkich elektrofiltrów i kanałów spalin do wyznaczonych komór zbiorników retencyjnych.

Popiół z lei do zbiorników pośrednich transportowany jest na trzy sposoby:

 • załadunek na autocysterny poprzez rękaw załadowczy spuszczany na hermetyczny samochód
 • załadunek do wagonów poprzez rękaw załadowczy spuszczany do specjalistycznego wagonu typu US (220S,408S, 419S)
 • przesył pneumatyczny do instalacji do produkcji podbudów drogowych i mieszanek popiołowo – żużlowych  realizowany rynną aeracyjną lub rurociągiem

Pod lejami żużlowymi kotła zamontowany jest odżużlacz napełniony wodą. Żużel jako frakcja ciężka opada grawitacyjnie do wanny odżużlacza, skąd po schłodzeniu w wodzie zostaje wygarnięty przenośnikiem zgrzebłowym na taśmy odżużlania, transportujące żużel z dna koryta napełnionego wodą poprzez przesyp na przenośniki taśmowe. Przesyp zakończony jest klapą dwudrogową umożliwiającą kierowanie żużla na dowolnie wybrany przenośnik taśmowy zapewniający ciągły odbiór żużla i przetransportowanie go na miejsca magazynowe.
Żużel kierowany jest na miejsca przejściowego magazynowania, z których odbywa się załadunek za pomocą suwnic lub ładowarki, które obsługują nasi operatorzy urządzeń. Żużel ładowany jest do zbiorników linii produkcyjnej – Skanska, gdzie produkowane są z niego różnej klasy wytrzymałościowej podbudowy drogowe.

Obsługa odżużlania odpowiada za:

 • kontrolę zestawów rolkowych rolek nośnych, podtrzymujących, kierunkowych, skrobaków, zgarniaczy, taśm, fartuchów, nadaw, przesypów, zsypów, bębnów napinających, przewojowych, zwrotnych, dociskowych, napędowych
 • kontrolę temperatury łożysk bębnów
 • kontrolę konstrukcji przenośnika na całej długości

Obsługa odpowiada również za prawidłową gospodarkę wodną oraz odprowadzenie wody z rejonu odpopielania: kotłowni, maszynowni itp. Do obowiązków obsługi należy dokonywanie obchodów, kontroli pracy urządzeń, przygotowywanie miejsc pracy, odstawienia urządzeń, przełączenia zasuw, kolektorów, dokręcanie dławików pomp wody powrotnej, udrażnianie zatkanych węży jak i koszy ssawnych pomp bagrowych. Obsługa zobowiązana jest do kontroli załączania/wyłączania pracy pomp bagrowych i pomp odwodnień, do pompowania osadników wstępnych pompowni wody powrotnej. Pompownie wody powrotnej.

Szczegółowych informacji udzielają:

Region Zachód:
Łukasz Kuliczkowski +48 71 323 7635 e-mail:

Region Południe:
Mariusz Garstka - tel. +48 32 739 17 69, e-mail:

Region Wschód:
Jan Lempart - tel. +48 12 646 63 93, e-mail:

Region Północ:
Niżygorocki Piotr - tel. +48 58 347 46 24, e-mail:

PGE EKOSERWIS