Serwis Biomasy

Spółka PGE Ekoserwis prowadzi pełną obsługę Instalacji przyjmowania, składowania i podawania biomasy w EC Czechnica. Celem powierzonego nam zadania jest zapewnienie ciągłości przyjmowania, magazynowania i podawania biomasy do urządzeń wytwórczych w średniorocznej ilości ok. 100.000 Mg przy maksymalnym dobowym zużyciu ok. 600 Mg.

Instalacja zaprojektowana jest do przygotowania 220 m3/godz biomasy, natomiast zdolność dostarczenia do kotła fluidalnego K-2 BFB-100 to 180 m3/godz. Instalacja jest układem podstawowym, który dostarcza 100% paliwa dla kotła. Spalane paliwo to 90% biomasa leśna i 10% biomasa agro.

Zakres naszych usług  obejmuje:

 • monitorowania realizacji bieżącego planu dostaw
 • koordynację ruchu pojazdów samochodowych
 • przyjmowanie dostaw biomasy wraz z ewidencją, kontrolą ilościową pomiarem wilgotności i wstępną kontrolą jakościową, rozładunkiem oraz pobieraniem i uśrednianiem próbek biomasy z poszczególnych dostaw
 • prowadzenie załadunków (napełnianie) zbiorników magazynowych wraz z rejestracją i archiwizacją niezbędnych danych z tego procesu oraz pobieraniem i uśrednianiem próbek biomasy podawanej do zużycia
 • zapewnienie ciężkiego sprzętu budowlanego do obsługi części logistyczno – magazynowej
 • obsługę urządzeń rozładunkowych i magazynowych
 • współpracę ze służbami eksploatacyjnymi i remontowymi w zakresie operacyjnym dotyczącym obsługi oraz monitorowania bieżącego stanu urządzeń do przyjmowania, składowania i podawania biomasy
 • zagospodarowanie odpadów powstających w' procesie przyjmowania, składowania i podawania biomasy
 • utrzymywanie gotowości do podawania biomasy
 • utrzymywanie gotowości do podawania biomasy
 • konserwację i naprawy urządzeń i instalacji zgodnie z Instrukcjami eksploatacyjnymi.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Region Zachód:
Łukasz Kuliczkowski +48 71 323 8985 e-mail:

PGE EKOSERWIS