Władze spółki

Zarząd spółki:

    Mirosław Skowron - Prezes Zarządu
     
 

Izabela Świderek - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

     

  Andrzej Kijanka - Członek Zarządu


Rada Nadzorcza:

Zbigniew Kajdanowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Kawczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Klaudia Zych-Rakoczy - Członek Rady Nadzorczej

Jakub Pokoj - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Siedziba spółki

Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław
tel.: +48 71 323 88 17, fax: +48 71 323 89 78   


Biuro zarządu

ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybnik
tel.: +48 32 4294 700, fax.+48 32 4294 800, e-mail:

 

PGE EKOSERWIS