Zrównoważony Rozwój

Realizując misję naszej Spółki czujemy się społecznie zobowiązani do odpowiedzialności za ludzi oraz środowisko, które nas otacza. Dlatego podejmujemy ciągle na nowo działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Działanie według zasad zrównoważonego rozwoju w PGE Ekoserwis dotyczy wszystkich obszarów działalności firmy:

  • ochrony środowiska i bezpieczeństwa (wyników ekologicznych),
  • finansów i efektywnej organizacji (wyników gospodarczych)
  • oraz etyki postępowania w stosunku do pracowników, klientów i społeczności lokalnej

Staramy się chronić środowisko na co dzień. Dla nas to nie jest pusty slogan, ale motto naszej codziennej pracy. Tworzymy nowe produkty i udoskonalamy rozwiązania technologiczne. Definiujemy negatywne aspekty środowiskowe  i staramy się je ograniczać. Poszukujemy nowych pomysłów, by jak najlepiej chronić otaczające nas  środowisko.

Jednym z głównych kierunków naszej działalności jest zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS), jakie powstają w wyniku spalania węgla kamiennego w jednostkach energetycznych. Dzięki możliwości wykorzystania ich w budownictwie, drogownictwie mamy realny wpływ na zachowanie zasobów naturalnych kruszyw, a pośrednio także na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

PGE EKOSERWIS