Piasek żużlowy UTEX

Piasek żużlowy UTEX jest to kruszywo żużlowo - popiołowe przeznaczone do stosowania jako podłoże budowlane, do wyrównywania terenu oraz do makroniwelacji.

Jest stosowany w budownictwie do:

  • wymiany gruntów,
  • budowy nasypów powyżej i poniżej strefy przemarzania
  • oraz powyżej poziomu wód gruntowych.

Materiał ten jest stosowany jako substytut piasku naturalnego.

 W zależności od granulometrii oferujemy następujące produkty:

  • Piasek żużlowy UTEX  G (gruboziarnisty)

  • Piasek żużlowy UTEX GW

  • Piasek żużlowy UTEX   D (drobnoziarnisty)

  • Piasek żużlowy UTEX  S

  • Piasek żużlowy UTEX  SW

 Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Region Zachód:
Kamil Suchocki
- tel. +48 601 880 893,

Region Południe:
Krzysztof Fałat - tel. +48 501 731 186,
Jacek Zyśk - tel. +48 691 200 082;

Region Wschód:
Krzysztof Fałat - tel. +48 501 731 186,

Biuro Obsługi Klienta (sprzedaż: faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -769
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw)
ZP Rybnik  - tel. +48 32 4294 825
ZP Kamień - tel. +48 512 754 205

e-mail: