Mieszanka SOLITEX DSM i SOLITEX ST

SOLITEX DSM do realizacji przegród przeciwfiltracyjnych jest gotową, suchą  mieszanką  przeznaczoną  do wykonywania „zawiesin  twardniejących” służących do budowy przegród  przeciwfiltracyjnych  w  technologii  wgłębnego mieszania (DSM, CDMM,CSM).

SOLITEX ST do realizacji przegród przeciwfiltracyjnych jest gotową, suchą  mieszanką  przeznaczoną  do wykonywania „zawiesin  twardniejących” służących do budowy przegród  przeciwfiltracyjnych w technologii szczeliny kopanej (CDMM, metodą chwytakową w technologii wykopu wąskoprzestrzennego).

 

„Zawiesiny twardniejące” na bazie SOLITEX-u DSM lub SOLITEX-u ST i wody przygotowywane są na budowie przez Wykonawcę w określonej przez Producenta proporcji z użyciem szybkoobrotowych mieszarek i tłoczone w miejsce wykonywania robót. Zawiesina twardniejącą ma gwarantowane parametry określone w Aprobacie Technicznej.

ZASTOSOWANIE

Przegrody z zawiesiny twardniejącej wykonywane z SOLITEX DSM i SOLITEX ST stanowić mogą elementy

  • przeciwfiltracyjne w korpusie i podłożu nasypów sztucznie zagęszczonych stanowiących zapory i obwałowania zbiorników rolniczych, wały przeciwpowodziowe obwałowania i groble stawów rybnych oraz doprowadzalników
  • przegród przeciwfiltracyjnych w podłożu urządzeń wodno-melioracyjnych o konstrukcji sztywnej
  • wypełnień  pustych  przestrzeni w gruncie
  • uszczelnienia rowów, kanałów itp.
  • wzmacniania podłoża gruntowego

SOLITEX DSM i SOLITEX ST może być stosowany w gruntach zróżnicowanych pod względem uziarnienia, porowatości zagęszczenia. Zastosowanie SOLITEX-u DSM i SOLITEX-u ST w gruntach organicznych i antropogenicznych (szczególnie zawierających odpady) powinno być uwarunkowane wykonaniem badań przydatności w specjalistycznym laboratorium.

Spoiwa SOLITEX DSM i SOLITEX ST wytwarzane są  Zakładzie Produkcyjnym w Rybniku, o mocy wytwórczej do 100t/h i są gotowe do odbioru bezpośrednio z linii produkcyjnej na podstawie złożonego zamówienia.

Dysponujemy  dwoma mobilnymi instalacjami do wytwarzania spoiw o wydajności do 50 t/h każda, gotowe do podjęcia pracy po 1 tygodniu montażu.
Przy budowach, realizacjach przesłon przeciwfiltracyjnych, oddalonych od ZP Rybnik, uruchomienie produkcji blisko miejsca aplikacji materiału jest szansą na obniżenie kosztu transportu materiału .

Dokumenty dopuszczające do stosowania:

TRANSPORT

Dział logistyki sprawnie i terminowo realizuje dostawy materiału do klienta. Pomaga zachować ciągłość realizacji inwestycji, elastycznie planując kolejne dostawy na miejsce budowy. Transport realizujemy własnym specjalistycznym taborem samochodowym i kolejowym. Współpracujemy również z doświadczonymi przewoźnikami świadczącymi dla nas usługi na najwyższym poziomie.
Szczególnie ważne dla nas jest zachowanie bezpieczeństwa zarówno w naszych zakładach podczas załadunku, jak i w czasie przewozu oraz rozładunku na miejscu przeznaczenia.
Korzystając z naszych usług logistycznych klienci nie ponoszą żadnego ryzyka w zakresie transportu a zamówiony materiał jest dostarczany na czas w wyznaczone miejsce.

DORADZTWO TECHNICZNE

Wraz z dostawami mieszanek oferujemy bezpłatne doradztwo techniczne i technologiczne, polegające na opracowaniu rozwiązania alternatywnego - konkurencyjnego cenowo, w którym tradycyjne rozwiązania zastąpione są tańszym ale równie dobrym, opartym o zastosowanie mieszanek popiołowo - żużlowych w materiale. Nasi doradcy techniczni to wykwalifikowani inżynierowie w dziedzinie budownictwa, z wieloletnim doświadczeniem. Służą klientom swoją wiedzą w zakresie optymalnego zastosowania naszych technologii w danej realizacji.
Prowadzą konsultacje z projektantami i wykonawcami, monitorując aplikację materiału. Są do dyspozycji aż do zakończenia realizacji.

Biuro obsługi klienta służy pomocą w całym procesie zamawiania i rozliczania materiału. Stałym klientom proponujemy atrakcyjne warunki, stosując długie terminy płatności.

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Krzysztof Fałat tel. +48 501 731 186, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (sprzedaż: faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw)
ZP Rybnik  - tel. +48 32 4294 825
ZP Kamień - tel. +48 512 754 205
Punkt odbioru w Krakowie - tel. +48 509 730 545
Punkt odbioru w Gdańsku, Gdyni i Toruniu - tel. +48 515 197 505
e-mail: