Mieszanka Solitex DSM i ST

Solitex DSM do budowy przegród przeciwfiltracyjnych jest gotową suchą  mieszanką  przeznaczoną  do wykonywania  „zawiesin  twardniejących” służących do budowy  przegród  przeciwfiltracyjnych  w  technologii  wgłębnego mieszania.

Solitex ST do budowy przegród przeciwfiltracyjnych jest gotową suchą  mieszanką przeznaczoną  do wykonywania  „zawiesin  twardniejących” służących do budowy  przegród  przeciwfiltracyjnych  w technologii szczeliny kopanej.

 

„Zawiesiny twardniejące” na bazie SOLITEX-u DSM lub SOLITEX-u ST  i wody przygotowywane są na budowie przez Wykonawcę  w określonej przez Producenta proporcji  z  użyciem szybkoobrotowych mieszarek i  tłoczone w miejsce wykonywania robót. Zawiesina twardniejącą ma gwarantowane parametry określone w Aprobacie Technicznej.

ZASTOSOWANIE

Przegrody z zawiesiny twardniejącej wykonywane z SOLITEX DSM i SOLITEX ST stanowić mogą elementy

  • przeciwfiltracyjne w korpusie i podłożu nasypów sztucznie zagęszczonych stanowiących zapory i obwałowania zbiorników rolniczych, wały przeciwpowodziowe obwałowania i groble stawów rybnych oraz doprowadzalników
  • przegród przeciwfiltracyjnych w podłożu urządzeń wodno-melioracyjnych o konstrukcji sztywnej
  • wypełnień  pustych  przestrzeni w gruncie,
  • uszczelnienia rowów, kanałów itp.
  • wzmacniania podłoża gruntowego

SOLITEX DSM i SOLITEX ST może być stosowany w gruntach zróżnicowanych pod względem uziarnienia, porowatości zagęszczenia. Zastosowanie SOLITEXu DSM i SOLITEXu ST w gruntach organicznych i antropogenicznych (szczególnie zawierających odpady) powinno być uwarunkowane wykonaniem badań przydatności w specjalistycznym laboratorium.

Spoiwa Solitex DSM i Solitex ST wytwarzane są  Zakładzie Produkcyjnym w Rybniku, o mocy wytwórczej do 100t/h i są gotowe do odbioru bezpośrednio z linii produkcyjnej na podstawie złożonego zamówienia.

Posiadamy również 2 mobilne instalacje do wytwarzania spoiw o wydajności do 50 t/h każda, gotowe do podjęcia pracy po 1 tygodniu montażu.
Przy budowach, realizacjach przesłon przeciwfiltracyjnych, oddalonych od ZP Rybnik, uruchomienie produkcji blisko miejsca aplikacji materiału jest szansą na obniżenie kosztu transportu materiału .

Dokumenty dopuszczające do stosowania:

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Region Zachód:
Kamil Suchocki
- tel. +48 601 880 893, e-mail:

Region Południe:
Krzysztof Fałat - tel. +48 501 731 186, e-mail:
Jacek Zyśk - tel. +48 691 200 082 e-mail:

Region Wschód:
Krzysztof Fałat - tel. +48 501 731 186, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (sprzedaż: faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw)
ZP Rybnik  - tel. +48 32 4294 825
ZP Kamień - tel. +48 512 754 205
Punkt odbioru w Krakowie - tel. +48 509 730 545
Punkt odbioru w Gdańsku, Gdyni i Toruniu - tel. +48 515 197 505
e-mail: