Hydrauliczne Spoiwo Drogowe SOLITEX

Hydrauliczne Spoiwo Drogowe SOLITEX może być stosowane w zależności od potrzeb:

 • do ulepszenia gruntów słabych i gruntów przydatnych, z zastrzeżeniami przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów wg PN-S-02205:1998
 • do ulepszonego podłoża nawierzchni według wymagań WT-5 2010 lub PN-S-96012:1997, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 według Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (KTKNPiP)
 • do podbudowy pomocniczej realizowanej w technologii stabilizacji spoiwami hydraulicznymi kruszyw i mieszanek według wymagań WT-5 2010 lub PN-S-96012:1997, dla kategorii obciążenia ruchem od KR3 do KR6 według KTKNPiP
 • do podbudowy zasadniczej realizowanej w technologii stabilizacji spoiwami hydraulicznymi kruszyw i mieszanek wg wymagań WT-5 2010 lub PN-S-96012:1997, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR2 według KTKNPiP
 • do nawierzchni twardej, nieulepszonej realizowanej w technologii stabilizacji spoiwami hydraulicznymi wg wymagań WT-5 2010
 • do budowy podtorza w zakresie ulepszeń lub stabilizacji: gruntu rodzimego, nasypu lub przekopu wraz z elementami ochraniającymi, zabezpieczającymi, wzmacniającymi lub współpracującymi z podtorzem, w tym do wykonania szczelnych warstw i mieszanek podtorza kolejowego Id-3 w postaci podbudowy pomocniczej z kruszyw i mieszanek wg wymagań WT-5 2010 oraz PN-S-06102:1997
 • przy niwelacji i makroniwelacji terenów, wypełniania pustek przy budowie dróg
 • do likwidacji zagrożeń pożarowych w drogowych robotach ziemnych
 • do budowy dróg wewnętrznych na terenie zakładów, w tym placów, ciągów pieszo-jezdnych, dróg manewrowych
 • Hydrauliczne Spoiwo Drogowe Solitex,  a szczególnie Solitex U może być stosowane samodzielnie do podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg KTKNPIP po przeprowadzeniu badań wg wymagań WT-5 2010 dla mieszanki typu 5 lub wg wymagań PN-S-96012:1997

Hydrauliczne spoiwo drogowe SOLITEX wytwarzane jest w 4 klasach

 • SOLITEX A, HSD 5
 • SOLITEX B, HSSD 12,5
 • SOLITEX C, HSD 22,5
 • SOLITEX U, HSDD

Zgodnie z wydanymi przez IBDiM Aprobatami Technicznymi, potwierdzającymi pozytywną ocenę techniczną wyrobu i przydatność wyrobu budowlanego, nasze spoiwa SOLITEX są stosowane w budownictwie, szczególnie inżynierii komunikacyjnej, alternatywnie do zastosowań wapna i cementów w zakresie:

 • dróg publicznych bez ograniczeń
 • dróg wewnętrznych
 • lotnisk cywilnych z ograniczeniem do nawierzchni dróg startowych, nawierzchni dróg kołowania, nawierzchni płyt i nawierzchni wydzielonych miejsc postoju
 • kolei z ograniczeniem do podtorza

 Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

TRANSPORT

Dział logistyki sprawnie i terminowo realizuje dostawy materiału do klienta. Pomaga zachować ciągłość realizacji inwestycji, elastycznie planując kolejne dostawy na miejsce budowy. Transport realizujemy własnym specjalistycznym taborem samochodowym i kolejowym. Współpracujemy również z doświadczonymi przewoźnikami świadczącymi dla nas usługi na najwyższym poziomie.
Szczególnie ważne dla nas jest zachowanie bezpieczeństwa zarówno w naszych zakładach podczas załadunku, jak i w czasie przewozu oraz rozładunku na miejscu przeznaczenia.
Korzystając z naszych usług logistycznych klienci nie ponoszą żadnego ryzyka w zakresie transportu a zamówiony materiał jest dostarczany na czas w wyznaczone miejsce.

DORADZTWO TECHNICZNE

Wraz z dostawami mieszanek oferujemy bezpłatne doradztwo techniczne i technologiczne, polegające na opracowaniu rozwiązania alternatywnego - konkurencyjnego cenowo, w którym tradycyjne rozwiązania zastąpione są tańszym ale równie dobrym, opartym o zastosowanie mieszanek popiołowo - żużlowych w materiale. Nasi doradcy techniczni to wykwalifikowani inżynierowie w dziedzinie budownictwa, z wieloletnim doświadczeniem. Służą klientom swoją wiedzą w zakresie optymalnego zastosowania naszych technologii w danej realizacji.
Prowadzą konsultacje z projektantami i wykonawcami, monitorując aplikację materiału. Są do dyspozycji aż do zakończenia realizacji.

Biuro obsługi klienta służy pomocą w całym procesie zamawiania i rozliczania materiału. Stałym klientom proponujemy atrakcyjne warunki, stosując długie terminy płatności.

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Region Zachód:
Kamil Suchocki
- tel. +48 601 880 893, e-mail:

Region Południe:
Krzysztof Fałat - tel. +48 501 731 186, e-mail:
Jacek Zyśk - tel. +48 691 200 082, e-mail:

Region Wschód:
Krzysztof Fałat - tel. +48 501 731 186, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (sprzedaż: faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw)
ZP Rybnik  - tel. +48 32 4294 825
ZP Kamień - tel. +48 512 754 205
e-mail:

 

PGE EKOSERWIS