Serwis Biomasy

 

Obsługa instalacji Biomasy

Spółka PGE Ekoserwis prowadzi pełną obsługę

 • Instalacji indywidualna podawania biomasy bloku BC-1 w Porcie EC Wrocław,
 • Instalacji przyjmowania, składowania i podawania biomasy w EC Czechnica.

Celem powierzonego nam zadania jest zapewnienie ciągłości podawania biomasy do urządzeń wytwórczych w średniorocznej ilości ok. 400.000 Mg przy maksymalnym dobowym zużyciu ok. 750 Mg

Instalacja przygotowana jest do podania 70% udziału wagowego biomasy (45% udziału energetycznego) w strumieniu masy paliwa dostarczanego do kotła. Instalacja ta jest układem podstawowym podawania biomasy do bloku BC-1. W przypadku pracy indywidualnej instalacji, nie jest podawana biomasa do kotła poprzez wspólną instalację. Nominalna wydajność instalacji 25Mg/h (maksymalna lOOMg/h).

Zakres naszych usług  obejmuje:

 • monitorowania realizacji bieżącego planu dostaw
 • koordynację ruchu pojazdów samochodowych i zestawów kolejowych
 • przyjmowanie dostaw biomasy wraz z ewidencją, kontrolą ilościową i wstępną kontrolą jakościową, rozładunkiem oraz pobieraniem próbek biomasy z poszczególnych dostaw;
 • prowadzenie załadunków (napełnianie) zbiorników magazynowych wraz z rejestracją i archiwizacją niezbędnych danych z tego procesu oraz pobieraniem próbek biomasy podawanej do zużycia;
 • zapewnienie ciężkiego sprzętu budowlanego do obsługi części logistyczno – magazynowej
 • obsługę urządzeń rozładunkowych i magazynowych
 • współpracę ze służbami eksploatacyjnymi i remontowymi w zakresie operacyjnym dotyczącym obsługi oraz monitorowania bieżącego stanu urządzeń do przyjmowania, składowania i podawania biomasy
 • zagospodarowanie odpadów powstających w' procesie przyjmowania, składowania i podawania biomasy zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 200lr. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.);
 • utrzymywanie gotowości do podawania biomasy
 • konserwację i naprawy urządzeń i instalacji zgodnie z Instrukcjami eksploatacyjnymi.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Region Zachód:
Daniel Tarnowski - tel. +48 71 323 85 54, e-mail:

PGE EKOSERWIS