Cement popiołowy

Na bazie popiołów lotnych produkujemy Cement portlandzki CEM II B V 32,5 spełniający  wymagania normy PN-EN 197-1, przeznaczony do produkcji betonu zwykłego w klasach wytrzymałości C8/10 do C30/37.

Ze względu na swoje właściwości fizyczne nasz cement ma szerokie zastosowanie w budownictwie do produkcji betonu, zapraw budowlanych oraz wyrobów budowlanych.

Jest doskonałym spoiwem do stabilizacji gruntu, wykonywania podsypek pod nawierzchnię chodników, ścieżek oraz w produkcji chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych  i  drogowych.  

Jest szczególnie polecany do wszystkich prac przy budowie i remontach domu, gdzie jest wymagane zastosowanie cementu: murowania, tynkowania, betonowania fundamentów, wieńców, nadproży itp.

Wpływa na dobrą urabialność mieszanek budowlanych, zapraw, klejów, tynków a wykonane z jego udziałem elementy betonowe cechuje  niski skurcz oraz wysoka trwałość.

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Region Południe:
Krzysztof Fałat - kom: +48 501 731 186,
Jacek Zyśk - kom: +48 691 200 082;

Biuro Obsługi Klienta (sprzedaż: faktury, płatności): +48 32 429 47 68, -827
Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw)
ZP Rybnik  - tel. +48 32 4294 825
e-mail:

PGE EKOSERWIS